Tổng cục Quản lý đất đai quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Đăng lúc: Thứ ba - 08/02/2022 16:31 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Tổng cục Quản lý đất đai quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1 năm 2022 và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Năm 2022, Tổng cục Quản lý đất đai xác định là một năm tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị lớn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang tiếp tục diễn ra. Với khối lượng nhiệm vụ lớn, Lãnh đạo và tập thể Tổng cục Quản lý đất đai xác định phải tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, như: tiếp tục phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Ban Kinh tế Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai; Hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Hoàn thiện việc xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội......

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và sự chỉ đạo sát xao đối với các nhiệm vụ được giao của Thủ trưởng các đơn vị trong năm 2021 để đạt được những thành tích đáng biểu dương. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần tập trung hơn nữa trong năm 2022, trong tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để nhưng mọi mặt đời sống của đất nước đã có những thay đổi để thích ứng với dịch bệnh, sống chung với dịch bệnh thì các đơn vị cũng phải tính toán các phương án làm việc phù hợp với thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, giảm thiểu tỷ lệ rủi ro ảnh hưởng của dịch bệnh đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
Trong năm 2022, toàn Tổng cục cần tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thiện các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) đảm bảo tiến độ và chất lượng, trình Chính phủ trong quý I năm 2022; Hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội; Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022; Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện các công cụ để quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai; Hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích còn lại theo tinh thần của Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 – 2024, việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất; tổng hợp báo cáo định kỳ về công tác định giá đất tại các địa phương; Tổ chức thẩm tra Khung chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; Tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 định kỳ theo quy định và thực hiện công tác kiểm kê đất đai chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đối với sân golf, các cảng hàng không, sân bay dân dụng, đất của đồng bào dân tộc, các tổ chức tôn giáo…..
Có thể thấy khối lượng nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục là rất lớn, do đó các đơn vị trực thuộc Tổng cục khẩn trương xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị đảm bảo tính khả thi, xác định đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Lãnh đạo đơn vị phụ trách, đơn vị chủ trì, phối hợp và có kế hoạch, tiến độ triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022 phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Đồng thời, Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần nêu cao tình thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục; sắp xếp nguồn lực để xử lý các nhiệm vụ quan trọng cấp bách theo thứ tự ưu tiên, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng; giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ, văn bản, hồ sơ còn tồn đọng của năm 2021. Kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc tronyg quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là việc triển khai xây dựng và thực hiện các đề án, dự án để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn