Tổng cục Quản lý đất đai tăng cường tiến độ triển khai dự án kiểm kê

Đăng lúc: Thứ hai - 13/07/2020 10:45 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tổng cục Quản lý đất đai, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã chủ trì buổi làm việc báo cáo tiến độ triển khai dự án kiểm kê đất đai.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Cục Kiểm soát quản lý và sử đụng đất; Cục Quy hoạch đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Kiểm soát quản lý và sử đụng đất; Trung tâm Quy hoạch và điều tra đất đai.
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Tổng cục Quản lý đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao là đơn vị đầu mối, chủ trì thực hiện dự án kiểm kê đất đai trên toàn quốc. Trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành phố cho thấy:
          - Tiến độ thực hiện ở cấp xã:
          + Số xã đã hoàn thành điều tra, khoanh vẽ bản đồ: 9.665 xã, đạt 91%;
          + Số xã đã cơ bản hoàn thành bản đồ kiểm kê: 9.213 xã, đạt 87%;
          + Số xã đã hoàn thành kiểm kê cấp xã: 9.003 xã, đạt 85%;
          - Tiến độ thực hiện ở cấp huyện:
          + Số huyện đã hoàn thành kiểm kê cấp huyện: 316 huyện, đạt 45,4%;
          + Số huyện chưa thực hiện còn khoảng 5,3%;

- Tiến độ thực hiện ở cấp tỉnh:
+ Số tỉnh, thành phố đang tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ kiểm kê cấp tỉnh: 31/63,  đạt 49%. Trong đó, có 16/31 tỉnh, thành phố đã hoàn thành gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Để tăng cường chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai, Tổng cục đã trình lãnh đạo Bộ ký các Công văn: số 5258/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 14/10/2019, số 663/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/2/2020 và số 2159/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/4/2020 đôn đốc các địa phương thực hiện. Đồng thời, Tổng cục đã ban hành  các Công văn số: 304/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 21/2/2020; 828/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 17/4/2020 và các công văn trả lời một số tỉnh để hướng dẫn các địa phương tháo gỡ kịp thời một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các địa phương thực hiện qua mail, điện thoại; triển khai các Đoàn công tác tại 26 tỉnh, thành phố để kiểm tra sản phẩm cấp xã, huyện và chỉ đạo đôn đốc thực hiện (trong đó có 20/26 tỉnh là sử dụng bình đồ ảnh viễn thám để kiểm tra). Qua đó, Tổng cục đã xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 65/BC- BTNMT, ngày 25/6/2020.
Tổng cục cũng đang là đầu mối tổng hợp dự toán kinh phí và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí kiểm kê đất đai năm 2019 từ ngân sách Trung ương cho các địa phương gửi Bộ Tài chính thẩm định
Theo kết quả tổng hợp về việc đề xuất được hỗ trợ kinh phí của các địa phương hiện có: 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Công văn, Tờ trình đề xuất mức hỗ trợ kinh phí. Tổng kinh phí các địa phương đề nghị được Trung ương hỗ trợ khoảng gần 700.568 triệu đồng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (trên cơ sở đề xuất của địa phương và qua rà soát dự toán kinh phí kiểm kê đất đai năm 2019 của các tỉnh, thành phố, đã đề xuất các mức hỗ trợ khác nhau cho các tỉnh có khó khăn không tự cân đối được kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019, trong đó mức đề xuất hỗ trợ cao nhất là 80% nhu cầu kinh phí đối với tỉnh miền núi, tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số), với tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương là 590.549 triệu đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định, đề xuất mức hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Tuy nhiên, dự án cũng gặp phải nhiều vấn đề khó khăn dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ của dự án như:
Các địa phương chậm phê duyệt Dự toán kinh phí cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Nhiều địa phương có khó khăn về nguồn kinh phí cho công tác kiểm kê đất đai, có ý chờ kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, chưa phê duyệt dự toán do vậy việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện còn chậm trễ.
Một số địa phương có thay đổi địa giới hành chính cấp xã, huyện do thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 -2021 nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019.
Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc thực hiện ở các địa phương cũng bị chậm lại, đặc biệt công tác thực hiện tại cấp huyện, tỉnh do chưa thể đi đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm của các xã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả địa phương và Trung ương đều phải chậm lại không thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.
Qua báo cáo của đơn vị, tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn đã chỉ đạo quyết liệt và cụ thể: trước mắt Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai tập trung cao cho việc hoàn thiện phần mềm online, nhất là phân hệ tổng hợp cấp vùng và cả nước; Từ một số nguyên nhân chủ yếu như đơn vị chuyên môn đã báo cáo dẫn đến tiến độ dự án bị chậm, đồng thời Tổng cục cũng đã nhận được công văn của 19 tỉnh, thành phố đề nghị xin được kéo dài thời gian, do vậy Lãnh đạo Tổng cục cũng xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ cho phép được kéo dài thời gian thực hiện cấp tỉnh đến 30/8/2020./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn