Tổng cục Quản lý đất đai bàn giải pháp hoàn thành nhiệm trọng tâm các tháng cuối năm 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/08/2021 12:48 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai bàn giải pháp hoàn thành nhiệm trọng tâm các tháng cuối năm 2021

Tổng cục Quản lý đất đai bàn giải pháp hoàn thành nhiệm trọng tâm các tháng cuối năm 2021

Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8 năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
 
Trong 08 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát triệt để, đặc biệt là trong tháng 7 và tháng 8; trước tình hình đó, Lãnh đạo Tổng cục đã chủ động, tích cực chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch, tìm giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục đảm bảo tiến độ theo Chương trình công tác. Từ sự nhạy bén, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện nên trong 8 tháng đầu năm Tổng cục đã triển khai có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ đối với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi; Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; Dự án xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045; Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)...

 

Tại buổi họp, Lãnh đạo đơn vị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, các đồng chí cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng về tình hình dịch bệnh covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm; đề xuất nhiều giải pháp để Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và sự chỉ đạo sát sao, đổi mới đối với các nhiệm vụ được giao của Thủ trưởng các đơn vị. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần tính toán các phương án, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ hợp lý và có giải pháp để ứng phó với ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đối với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Trong những tháng cuối năm, Tổng cục cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai mới theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt; hoàn thành Dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật trong bối cảnh quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, triển khai vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra; rà soát các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng Luật Đất đai.....
Tổng cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục; sắp xếp nguồn lực để xử lý các nhiệm vụ quan trọng cấp bách theo thứ tự ưu tiên. Kịp thời xử lý các nhiệm vu đột xuất; báo cáo lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.
Tác giả bài viết: PTH - VPTC
Nguồn tin: GDLA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn