Tuyên truyền về quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2022 07:10 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức mít tinh, phát động chiến dịch truyền thông về quyền tiếp cận đất đai của người dân và giao lưu sân khấu hóa nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai.

 

Với những phần trình bày sáng tạo, thu hút, các đội thi đã nêu bật nội dung, chủ đề, tình huống liên quan đến "Quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số” và hoà giải cơ sở liên quan đến vướng mắc về đất đai. Phản ánh được thực trạng về các vướng mắc, cách giải quyết và các sáng kiến hoà giải các vướng mắc thường gặp về đất đai thường gặp tại địa phương; vai trò và trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, của Tổ hoà giải trong việc giải quyết các vướng mắc về đất đai tại địa phương; những sáng kiến, đề xuất, kiến nghị để đảm bảo thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số, để phát huy cao nhất vai trò của Tổ hoà giải ở cơ sở trong hoà giải các vướng mắc về đất đai tại địa phương...

Đây là một trong những hoạt động nằm trong thoả thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) về việc triển khai thực hiện dự án "Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số”.Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn