Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 02/08/2016 22:15 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư đúng theo quy định của pháp luật về đất đai là kết quả đạt được và cũng là nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: 6 tháng đầu năm 2016, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cụ thể, địa phương này đã thu hồi 1.442.370,7m2 đất, trong đó: thu hồi 57.461,20m2 đất để thực hiện 04 dự án và thu hồi 1.384.909,50m2 đất do vi phạm của 07 dự án. Đã giao 382.442m2 để thực hiện 24 dự án (trong đó: giao đất không thu tiền sử dụng đất: 307.619,80m2 đất để thực hiện 10 dự án, giao đất có thu tiền sử dụng đất: 29.727,10m2 đất để thực hiện 02 dự án, giao đất mục đích tôn giáo: 45.095,10mđất để thực hiện 12 công trình); lập thủ tục cho thuê 5.033.241,70m2 đất để thực hiện 11 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất: 1.758,4 m2 đất nông nghiệp để thực hiện 01 dự án.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở TN&MT đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 351,54 ha đất (trong đó: đất rừng phòng hộ: 278,89ha; đất ở đô thị: 0,27ha; đất cụm công nghiệp: 5,2ha; đất thương mại, dịch vụ: 23,1ha; đất cơ sở tôn giáo: 4,53ha; đất trồng cây lâu năm: 3,63ha; đất trồng lúa: 0,15ha; đất quốc phòng: 5,99 ha; đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp: 0,67ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 5,25ha; đất an ninh: 18,36ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,18ha; đất ở nông thôn: 5,31ha). Theo đó, diện tích cấp giấy lũy tiến đến ngày 10/6/2016 là 168.241,1/173.093,46 ha, chiếm 97,19%.
Sở TN&MT cũng tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh (trong đó có nội dung hỗ trợ nhà xây dựng trên đất nông nghiệp) để xử lý dứt điểm những vướng mắc về hỗ trợ nhà, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 về việc Ban hành biểu mẫu hành chính cấp huyện trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, Sở TN&MT cũng tập trung giải quyết những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các công trình trên địa bàn tỉnh: Đường dây 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2; cải tạo, nâng cấp đường 30/4 TP.Vũng Tàu; Khu DL Biển Xanh; Dự án Thu gom, xử lý và thoát nước thải TP. Vũng Tàu. Tham mưu Tờ trình liên ngành xin chủ trương UBND tỉnh thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp có thời điểm giao đất ở mới khác với thời điểm có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Tân Thành; giải quyết hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất dự án Bến xe BOT và dự án Trung tâm thương mại huyện Tân Thành; khu đất 299,8m2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền;
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 phê duyệt Dự án Điều tra thoái hóa đất thời kỳ đầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tham mưu lấy ý kiến các Sở ban ngành về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh …
Ông Nguyễn Hữu Lợi cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2016, Sở TN&MT sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên tất cả các mặt nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai của địa phương; đem lại sự hài long cho người dân và doanh nghiệp.
Trong đó, Sở TN&MT sẽ tổ chức góp ý, thông qua Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) của cấp huyện.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn