Bắc Kạn: Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất

Đăng lúc: Thứ năm - 23/06/2016 10:22 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là đất cho sản xuất nông lâm nghiệp, bố trí đất sản xuất cho nhân dân, phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản…, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên toàn tỉnh Bắc Kạn.
Bắc Kạn: Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất

Bắc Kạn: Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất

Sau tái lập, một trong những thế mạnh của Bắc Kạn được đánh giá cao đó là tài nguyên đất dồi dào và có độ màu mỡ tốt. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để tỉnh tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thế mạnh về kinh tế của tỉnh. Để khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương thực hiện quản lý theo đúng quy định Luật Đất đai. Các địa phương thực hiện sử dụng đất đúng mục đích, áp dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ mang lại giá trị cao.
Trong thời gian từ 2010 đến 2015, tổng diện tích gieo cấy lúa ruộng đạt 23.613ha, tăng 1.613ha so với kế hoạch. Trên diện tích này, năng suất lúa đạt bình quân hơn 45 tạ/ha với tổng sản lượng đạt hơn 108.000 tấn, góp phần đưa khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt giá trị hơn 1.738 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 1,76%. Có những vùng như Chợ Đồn, Ngân Sơn tạo thương hiệu gạo Bao thai Chợ Đồn và Khẩu nua Lếch Ngân Sơn mang lại giá trị kinh tế cao.
Đến năm 2012, Bắc Kạn hoàn thiện công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 – 2015 từ tỉnh tới xã. Thực hiện theo Luật Đất đai 2013, các huyện đã tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch cơ bản đạt mục tiêu, lộ trình đặt ra bảo đảm đất được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích.
Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn), kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đều cơ bản đạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đạt chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt. Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh theo quy hoạch đến năm 2020 là hơn 425.000ha và theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 là hơn 420.000ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 413.000ha, đạt hơn 97% chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch. Trong đó, đất trồng lúa thực hiện gần 19.000ha; đất trồng cây lâu năm hơn 5.000ha; đất lâm nghiệp hơn 388.000ha; đất nuôi trồng thủy sản hơn 1.100ha. Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh theo quy hoạch hơn 27.000ha và theo kế hoạch sử dụng giai đoạn 2011 – 2015 hơn 25.000ha. Đến nay đã thực hiện được gần 21.000ha. Đất ở đô thị thực hiện được hơn 420ha. Toàn tỉnh còn hơn 47.000ha đất chưa sử dụng; hiện mới đưa vào sử dụng được hơn 1.300ha.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất hơn 1.800ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để phục vụ cho phát triển kinh tế. Trong đó chủ yếu chuyển đổi đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ.
Tài nguyên đất thông qua thu tiền sử dụng đất, đấu giá còn đóng góp lớn vào thu ngân sách của tỉnh hàng năm. Bình quân mức đóng góp ngân sách hàng năm từ thu chi đất giai đoạn 2011 – 2015 đạt hơn 11% tổng thu ngân sách tỉnh. Cụ thể, năm 2011 hơn 36 tỷ đồng; năm 2012 hơn 51 tỷ đồng; năm 2013 hơn 64 tỷ đồng; năm 2014 hơn 69 tỷ đồng; năm 2015 hơn 65 tỷ đồng.
Trong quá trình triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Bắc Kạn có một số công trình mới không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tỉnh đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời một số chỉ tiêu. Cụ thể như các công trình đường Thái Nguyên - Chợ Mới; hồ chứa nước Nặm Cắt; mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình; xây dựng nông thôn mới… Theo đó, diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch đến năm 2020 giảm hơn 2.200ha; đất rừng đặc dụng tăng hơn 3.800ha; đất rừng phòng hộ giảm hơn 2.300ha; đất rừng sản xuất giảm hơn 1.500ha; đất đô thị tăng 1.000ha…
Tuy nhiên, thực tế trong quá trình sử dụng đất ở Bắc Kạn vẫn còn tình trạng quy hoạch của các ngành chưa thống nhất với quy hoạch sử dụng đất; một số địa bàn còn diễn ra tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quản lý đất đai chưa chặt chẽ… Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội. Việc xây dựng, triển khai quy hoạch sử dụng đất tính toán bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn