Ban hành trình tự, thủ tục xác định giá đất

Đăng lúc: Thứ tư - 13/07/2016 21:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quy định về trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính đối với 8 trường hợp, trong đó có trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất nơi tái định cư.
Ban hành trình tự, thủ tục xác định giá đất

Ban hành trình tự, thủ tục xác định giá đất

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện được giao tổ chức xây dựng phương án giá đất cụ thể, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Đối với những dự án có quy mô diện tích thu hồi đất nhỏ hơn 3.000m2; những loại đất bị ảnh hưởng của dự án mà giá đất cụ thể đề xuất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất không thay đổi so với bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh công bố thì UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cấp huyện và UBND cấp xã nơi có đất thu hồi  tổ chức điều tra, khảo sát xây dựng phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường theo quy định gửi phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.
Để xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường, các cơ quan liên quan cấp huyện và UBND cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức điều tra, khảo sát xây dựng phương án giá đất cụ thể.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn