Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch dân tộc thiểu số, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của 04 tỉnh An Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thái nguyên - Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG

Đăng lúc: Thứ ba - 31/05/2016 17:51 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức xây dựng Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới.
Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch dân tộc thiểu số, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của 04 tỉnh An Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thái nguyên - Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG

Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch dân tộc thiểu số, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của 04 tỉnh An Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thái nguyên - Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG

Danh sách 4 tỉnh thuộc dự án đã phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.
1. Tỉnh An Giang
2. Tỉnh Hà Tĩnh
3. Tỉnh Quảng Bình
4. Tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của Dự án VILG và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của 4 tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
Báo cáo đánh giá xã hội của 04 tỉnh tải tại đây

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn