Bình Dương: Chỉ thị về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở

Đăng lúc: Thứ hai - 04/04/2016 23:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, ngăn chặn và hạn chế tình trạng phân lô bán nền, kinh doanh bất động sản trái pháp luật…, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Bình Dương: Chỉ thị về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở

Bình Dương: Chỉ thị về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở

Hiện nay, tình hình dân nhập cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương là rất lớn, đặc biệt là trên địa bàn các huyện, thị, thành phố phía Nam nên kéo theo nhu cầu về đất và nhà ở là khá cao. Nắm được nhu cầu này, một số đối tượng đã thực hiện việc phân lô bán nền trái phép trên cơ sở phân lô đất nông nghiệp thành các mảnh đất nhỏ không đủ diện tích tách thửa, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sau đó thực hiện việc chuyển nhượng lại cho người có nhu cầu. Việc làm này gây phá vỡ quy hoạch, mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường và không kết nối được với hạ tầng kỹ thuật đã quy hoạch và đầu tư, ảnh hưởng đến tiến trình đô thị hóa và dẫn đến phát sinh nhiều khiếu kiện phức tạp về đất đai khi thực hiện quy hoạch. Việc tự ý phân lô bán nền còn nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai chỉ giao UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở. Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh (trong đó bỏ quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp). Việc không quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp gây lúng túng, khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các huyện, thị, thành phố.
Nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, ngăn chặn và hạn chế tình trạng phân lô bán nền, kinh doanh bất động sản trái pháp luật, người dân được tách thửa đất để đảm bảo các quyền của người sử dụng đất, thửa đất sau khi tách thửa được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng. Trong khi chờ Văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến hoạt động tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở như sau:
Điều kiện để thực hiện việc tách thửa: căn cứ vào kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai 2013. Trình tự, thủ tục tách thửa đất: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đối với trường hợp thửa đất phù hợp quy hoạch đất ở: việc tách thửa phải đảm bảo diện tích thửa đất tách ra, thửa đất còn lại bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu đất ở theo các điều kiện được quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bình Dương. Đối với trường hợp thửa đất không thuộc quy hoạch đất ở: cho phép người sử dụng đất tách thửa các loại đất không phải là đất ở trên cơ sở sử dụng đất đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng; nghiêm cấm việc phân lô, bán nền trái pháp luật để sử dụng vào mục đích đất ở khi không phù hợp với quy hoạch. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Các trường hợp không được phép tách thửa: diện tích đất xin tách thửa khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phong tỏa, kê biên để đảm bảo thi hành án; thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án; thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc có liên quan trong việc đo đạc và giải quyết thủ tục tách thửa gắn với các giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan thường xuyên kiểm tra công tác tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật, phân lô, tách thửa không đúng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Bình Dương xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng có hành vi phân lô bán nền trái pháp luật, kinh doanh bất động sản trái phép, lừa đảo, trốn thuế.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn