Bình Dương: Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất

Đăng lúc: Thứ tư - 13/01/2016 05:13 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương: Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất

Bình Dương: Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất

Theo đó, Quy định này quy định chi tiết trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: Thẩm định về chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất; kiểm tra, quản lý các dự án đầu tư.
Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Thuế và các cơ quan khác có liên quan; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013, bao gồm: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam định cư ở nước ngoài,…
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với loại hồ sơ về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án thuộc đối tượng được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai…
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với loại hồ sơ về thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND tỉnh quyết định gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai và Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND tỉnh Quyết định.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - UBND cấp huyện là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với loại hồ sơ về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án có sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển hình thức sử dụng đất thuộc đối tượng được UBND cấp huyện quyết định.
Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời chủ động phối hợp với Thanh tra Nhà nước các cấp thường xuyên kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết thì có báo cáo và đề xuất ý kiến thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đề xuất cho UBND tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn