Bình Phước: Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 05/05/2016 10:00 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh bình Phước vừa ra Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bình Phước: Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Bình Phước: Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Quy định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai của người có thẩm quyền mà các bên không tự nguyện chấp hành (không áp dụng đối với các trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai do cơ quan Tòa án thực hiện).
Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật; người phải chấp hành đã nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành hoặc quyết định đó đã được niêm yết, thông báo công khai theo quy định; người phải chấp hành quyết định không tự nguyện chấp hành sau khi đã được Ban cưỡng chế, UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ VN cấp xã vận động, thuyết phục; có quyết định cưỡng chế và quyết định này đã được giao cho đối tượng bị cưỡng chế và được niêm yết, thông báo công khai.
Về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành hoặc có thể giao quyền cho cấp phó, việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào để ban hành quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã được ban hành. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.
Người được thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành các quyết định này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi có đất tranh chấp. Bộ phận tiếp nhận vào sổ nhận đơn, viết phiếu nhận đơn, chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn thì Chủ tịch UBND cấp xã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND cấp huyện. thời hạn tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày kế hoạch cưỡng chế được phê duyệt, Ban cưỡng chế phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ VN cấp xã vận động thuyết phục đối tượng bị cưỡng chế; người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu cần thiết); tùy một số trường hợp cụ thể, Ban cưỡng chế mời đại diện tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia. Nếu đối tượng bị cưỡng chế tự nguyện thi hành thì Ban cưỡng chế lập biên bản công nhận sự tự nguyện và phải được thành phần tham dự, đối tượng bị cưỡng chế ký tên hoặc điểm chỉ; nội dung tự nguyện phải được thực hiện trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày lập biên bản.
Nếu đối tượng bị cưỡng chế không tự nguyện chấp hành, Ban cưỡng chế lập biên bản động viên không thành và thông báo thời gian cưỡng chế bằng văn bản; thời hạn cưỡng chế sau 03 ngày, kể từ ngày thông báo… Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời phản ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Phước xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn