Chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 21/07/2016 21:59 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Đây là thành tích mà Tuyên Quang đã đạt được kể từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013.
Chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Theo đó, bước chuyển biến rõ nét nhất trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai của tỉnh chính là sự ra đời của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (tháng 7 -  2015). Đây được coi là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai đối với các hộ gia đình, cá nhân mà không phải qua nhiều cửa như trước đây. Cùng với việc thiết lập đường dây nóng tại Sở Tài nguyên và Môi trường thì hiện nay, 7 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện cũng đều thiết lập đường dây nóng và hòm thư góp ý để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, tố giác của người dân.
Trên cơ sở vừa phải thực hiện đúng các quy định trong Bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh các huyện, thành phố đã nỗ lực cắt giảm thời gian đáng kể trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho các hộ gia đình, cá nhân. Tiêu biểu như thủ tục đăng ký biến động về đất theo quy định là giải quyết trong 30 ngày, nhưng hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, tỉnh đang xử lý không quá 15 ngày. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hết hạn hiện đang giải quyết không quá 3 ngày, trong khi quy định là 25 ngày. Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hiện đang được giải quyết không quá 10 ngày trong khi quy định là 25 ngày. Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân được thuận lợi trong vay vốn, thủ tục đăng ký thế chấp, xóa thế chấp đã được giải quyết trong ngày dù theo quy định là 3 ngày.
Để có được sự giảm thiểu lớn về mặt thời gian cho các thủ tục vốn rất phực tạp này là nhờ sự cố gắng, nỗ lực cải cách của các đơn vị. Hiện nay, quy trình giải quyết, kiểm soát hồ sơ từ khi tiếp nhận đến giao cho từng cán bộ thụ lý đã từng bước được chuẩn hóa. Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đã được bố trí cán bộ riêng để hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính khi đến giao dịch. Mới đây, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường còn thành lập tổ kiểm soát nội bộ với các chi nhánh cấp huyện nhằm kịp thời kiểm soát, phát hiện những tồn tại hạn chế, bảo đảm việc thực hiện các công việc theo quy định.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn