Điện Biên: Những nỗ lực từ quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/02/2016 07:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Kể từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến nay, ngành quản lý đất đai tỉnh Điện Biên đã trải qua nhiều khó khăn, biến động. Song trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ của ngành luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điện Biên: Những nỗ lực từ quản lý đất đai

Điện Biên: Những nỗ lực từ quản lý đất đai

Công tác thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai (5 năm một lần) được đơn vị thực hiện có hiệu quả, làm cơ sở cho việc quản lý quỹ đất chặt chẽ, đất đai được sử dụng hợp lý và hiệu quả.
Đến nay, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính đã được thực hiện trên 58/130 xã, phường, thị trấn với diện tích 65.310,75ha, đạt 36,58% tổng diện tích cần đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.
Với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( giai đoạn 2011-2015) đã được Chính Phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 07/06/2013; đồng thời triển khai hoàn thành công tác lập, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện.
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh cho các loại đất: đất ở đô thị, đất ở nông thôn vùng thấp, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng và đất tổ chức.
Tính đến năm 2014, toàn tỉnh đã cấp GCNQSDĐ được 575.948,45ha đạt 89,71% tổng diện tích cần cấp. Trên cơ sở đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại tranh chấp về đất đai, khai thác nguồn nội lực quan trọng cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đối với người sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, đầu tư thâm canh, khai thác tiềm năng đất đai để cải thiện đời sống, từng bước làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình. Cùng với đó, người dân thực hiện các giao dịch, chuyển nhượng được thuận tiện và ít xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Thậm chí, GCNQSDĐ được thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn, đầu tư cho việc sản xuất kinh doanh, giải quyết được việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn... và quá trình chuyển đổi, tích tụ ruộng đất phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.
Ngoài ra, công tác lưu trữ, thông tin đất đai đang từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu tra cứu, sử dụng cho các mục tiêu khác nhau. Không những thế, trong những năm qua, các cơ quan thanh tra, cơ quan chuyên môn còn tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các đối tượng là tổ chức, cá nhân sử đụng đất đai, xử lý kịp thời những vướng mắc tại cơ sở, tránh việc kiện tụng kéo dài vượt cấp.
Trong thời gian tới, ngành tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc của tỉnh Điện Biên một cách sâu rộng hơn, phong phú. Đồng thời, tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết các đơn thư khiếu nại về đất; thực hiện và hướng dẫn các huyện, thị, thành phố về giá đất và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đáp ứng được yêu cầu của các dự án trên địa bàn là những nhiệm vụ quan trọng.
Về lâu dài, Điện Biên cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành quản lý đất đai và tài nguyên và môi trường, đào tạo gắn liền với đổi mới chương trình, nội dung công tác phù hợp với công việc (nhất là đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở), đặc biệt chú ý đội ngũ cán bộ những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn