Hiện đại hóa quản lý đất đai bằng giao dịch điện tử

Đăng lúc: Thứ tư - 06/07/2016 10:28 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Bộ TN&MT đang dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai nhằm từng bước hiện đại hóa quản lý đất đai.
Hiện đại hóa quản lý đất đai bằng giao dịch điện tử

Hiện đại hóa quản lý đất đai bằng giao dịch điện tử

*17 thủ tục hành chính thực hiện giao dịch
Theo dự thảo này, rất nhiều thủ tục có thể tiến hành thông qua giao dịch điện tử. Điều này giảm thời gian, tránh phiền hà, hạn chế tiêu cực đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình cập nhật dữ liệu đất đai.
Giao dịch điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai gồm: Thu hồi đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định; Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”; thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất.
Rất nhiều hoạt động liên quan đến đăng ký đất đai có thể giao dịch điện tử. Đó là: Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất; Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở; Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; đăng ký các biến động đất đai…
Ngoài ra, hoạt động cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng… cũng có thể giao dịch qua mạng.
Một số thủ tục khác có thể giao dịch điện tử là giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất.
Bộ TN&MT còn cho rằng, một số hoạt động như cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng chỉ định giá đất. Thẩm định năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng có thể giao dịch điện tử…
*Nguyên tắc thực hiện giao dịch
Theo dự thảo, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo nguyên tắc sau: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho khai thác và sử dụng; phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước theo phương thức truyền thống và phương tiện điện tử trừ trường hợp có quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Dự thảo nêu rõ, các giao dịch đất đai bằng phương thức điện tử gồm: Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; Trao đổi văn bản trong cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; Trao đổi văn bản giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với các cơ quan có liên quan; Chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu trong giao dịch điện tử về đất đai.
Ngoài các giao dịch điện tử về đất đai trên, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định các giao dịch điện tử khác.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn