Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 07/07/2016 00:12 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Hôm nay ngày 07 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm2016. Ông Lê Thanh Khuyến - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có Ông Đào Trung Chính, Ông Lê Văn Lịch – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời tìm ra những hạn chế, khó khăn, tồn tại vướng mắc để triển khai tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2016, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt được sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý đất đai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2016.  
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ , lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự phối hợp có hiệu quả của đơn vị trực thuộc Bộ, các sở, Ban ngành, đặc biệt là sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức của Tổng cục, trong 6 tháng đầu năm 2016, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Tổng cục triển khai nghiêm túc kịp thời và có hiệu quả. Tổng cục đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Với quyết tâm cao, Tổng cục đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành 10 Thông tư, Thông tư liên tịch; Tổng cục đã hoàn thành công tác thành lập Tổ soạn thảo và tổ chức triển khai dự thảo theo kế hoạch.
Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục đã tập trung thực hiện hoàn thành công tác tổng hợp, kiểm tra, thẩm định sản phẩm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của các địa phương. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, chỉnh sửa và thống nhất số liệu kiểm kê diện tích đất quốc phòng, đất an ninh với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để hoàn thiện sản phẩm kiểm kê theo quy định (Công văn số 535/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 26/4/2016 và Công văn số 667/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 11/5/2016). Hoàn thành báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của cả nước trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 45/BC-BTNMT ngày 24/6/2016).
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trong 06 tháng đầu năm 2016, Tổng cục đã tích cực, chủ động phối với với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để thực hiện hoàn thành dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia trình Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016, đồng thời đã khẩn trương phối hợp với các địa phương để hoàn thiện việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết của Quốc hội. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện (Công văn số 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 20/4/2016).
Công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Việc cấp Giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 70% tổng diện tích tự nhiên và đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đạt trên 94,9% tổng diện tích các loại đất cần cấp, đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã tổ chức các Tổ công tác làm việc trực tiếp với 07 địa phương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh để kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác cấp Giấy chứng nhận theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục đề ra phương hướng và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát quản lý và sử dụng đất; hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ địa chính, điều tra, đánh giá đất đai, nghiên cứu quản lý đất đai, kiểm tra sản phẩm địa chính, đào tạo và truyền thông đất đai; thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...
Cũng tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc hiện có, như: giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác tổ chức, bộ máy... của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn