Hưng Yên: Cần tháo gỡ vướng mắc đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Đăng lúc: Thứ hai - 04/04/2016 23:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Qua hơn hai năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tại Hưng Yên, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để đưa luật đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều vướng mắc cần khắc phục.
Hưng Yên: Cần tháo gỡ vướng mắc đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Hưng Yên: Cần tháo gỡ vướng mắc đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

Khó khăn thực hiện chỉ tiêu quy hoạch
Theo báo cáo tổng kết tình hình nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Sở TN&MT Hưng Yên, đối với công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 10/10 huyện, thành phố và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 8/10 huyện, thành phố (huyện Mỹ Hào và huyện Văn Lâm không Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt).
Đồng thời Sở đã triển khai lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015, Sở đã đôn đốc UBND các huyện, thành phố lập và hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/12/2015 để có căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 kịp thời phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên theo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được cao. Mặt khác, chất lượng dự báo nhu cầu quỹ đất cho phát triển của các ngành, lĩnh vực, các dự án đầu tư và kế hoạch sử dụng đất ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh còn chưa tính toán khoa học, chưa sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chính điều này dẫn tới số công trình, dự án đã triển khai hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 10 huyện, thành phố chưa cao.
Bên cạnh đó, khó khăn là hiện nay Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh chưa được thẩm định, phê duyệt, do vậy các huyện, thành phố trên địa bàn Hưng Yên chưa có chỉ tiêu phân khai sử dụng đất, chưa có cơ sở lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện. Trong quá trình lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 không có các chỉ tiêu phân bổ trong năm 2016 để so sánh đối chiếu để từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của địa phương.
Vướng mắc đối với Hưng Yên trong việc lập lập kế hoạch sử dụng đất còn thể hiện trong việc quy định xác định quy mô địa điểm các dự án, công trình khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là các dự án đã được ghi vốn thực hiện trong năm hoặc có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền rất khó thực hiện vì Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm (khoảng tháng 12) thông qua các dự án thuộc thẩm quyền khi đó mới có văn bản ghi vốn trong khi kế hoạch sử dụng đất thẩm định vào quý III hàng năm. Đối với các dự án khác không sử dụng nguồn vốn ngân sách khi được chấp thuận đầu tư thường sẽ được triển khai ngay trong khi đó lại phải chờ để đưa vào kế hoạch sử dụng đất, do đó kéo dài thời gian thực hiện làm mất cơ hội đầu tư.
Hiện theo Sở TN&MT Hưng Yên trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 vẫn chưa có quy trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cục bộ dẫn đến các dự án phát sinh sẽ khó thực hiện, lại phải chờ đến năm sau để đưa vào kế hoạch sử dụng đất mới thực hiện được.
Thiếu hướng dẫn quyền sử dụng đất
Sở TN&M Hưng Yên cho biết, hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc xác định “vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong năm kế hoạch đã có chủ trương bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chưa có hướng dẫn chi tiết việc xác định các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công công tại các khoản 2, 3 Điều 62 vì có những dự án xã hội hóa, không sử dụng nguồn vốn ngân sách nên HĐND tỉnh không phải thông qua.
Tại Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định “trường hợp chủ đầu tư thực hiện phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được thực hiện khi UBND có thẩm quyền có văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với việc sử dụng đất để sản xuất kinh doanh”. Tuy nhiên chưa hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện chuyển mục đích, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất kinh doanh. Đối với các loại đất giao thông, thủy lợi, đất nông nghiệp công ích do UBND cấp xã thuộc phạm vi dự án sản xuất kinh doanh đó thì thực hiện hình thức nào để giao đất cho chủ đầu tư
Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo Khoản 3, Điều 58, Luật đất đai có quy định phải ký quỹ theo quy định của pháp luật đầu tư tuy nhiên đến nay, theo Sở TN&MT Hưng Yên vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể do vậy khó khăn trong việc thẩm định điều kiện ký quỹ khi thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Công tác kiểm kê đất đai cũng khó thực hiện đạt hiệu quả bởi yêu cầu khoanh vẽ đến từng thửa đất ngoài thực địa theo mục đích, đối tượng sử dụng đưa lên file số, trong khi đó một số địa phương chưa có hệ thống bản đồ địa chính. Một số chỉ tiêu về loại đất theo hướng dẫn là chưa phù hợp với thực tiễn, ví dụ: Cây chuối có chu kỳ thu hoạch dưới 5 năm nhưng lại được xác định là cây lâu năm. Một số chỉ tiêu loại đất được kiểm kê theo hiện trạng (không theo hồ sơ quản lý) do vậy diện tích các loại đất theo hệ thống biểu kiểm kê không phù hợp với hồ sơ địa chính đang quản lý. Thực tế có những dự án được triển khai theo tiến độ và mới được giao đất nhưng tại thời điểm khoanh vẽ kiểm kê chưa xây dựng gì nhưng lại được thống kê vào đất chưa sử dụng là không hợp lý. Số liệu kiểm kê được sử dụng để xây dựng quy hoạch sử dụng đất vì vậy rất khó cho việc đánh giá kết quả thực hiện của kỳ trước…
Chính những vướng mắc này khiến việc triển khai Luật Đất đai 2013 tại Hưng Yên đang gặp nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn