Lai Châu: Phê duyệt Kế hoạch Định giá đất năm 2016

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/01/2016 05:31 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Lai Châu vừa ra Quyết định 1264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 nhằm định giá đất cụ thể phục vụ việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất năm 2016.
Lai Châu: Phê duyệt Kế hoạch Định giá đất năm 2016

Lai Châu: Phê duyệt Kế hoạch Định giá đất năm 2016

Cụ thể, Kế hoạch này xác định được các loại đất cần thu hồi thuộc các dự án đã được thông qua trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về vệc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất; Thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Từ đó điều tra, khảo sát các thông tin theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
Trên cơ sở các thông tin thu thập được sẽ áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và đề xuất giá đất cụ thể cho từng dự án gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lai Châu thẩm định.
Dự kiến tổng số dự án phải thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 182 dự án. Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về vệc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức việc định giá đất cụ thể.
Sau khi Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các huyện, thành phố được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức trển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; đảm bảo yêu cầu về giá đất bồi thường cho các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (từ 01/01/2016 đến trước ngày 30/11/2016).
Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lai Châu thực hiện thẩm định hồ sơ định giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xác định giá đất và văn bản số 15286/BTC-QLCS ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn