Lai Châu xác định giá đất cụ thể trên địa bàn

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/03/2016 22:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Lai Châu vừa làm việc với các Sở, ban, ngành liên quan nhằm thống nhất công tác xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Lai Châu xác định giá đất cụ thể trên địa bàn

Lai Châu xác định giá đất cụ thể trên địa bàn

Năm 2015, Sở TN&MT Lai Châu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thẩm định giá đất cụ thể đối với 743 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định về xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, đáp ứng nhu cầu để chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện định giá đất cụ thể theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Lai Châu gặp một số vướng mắc về cơ quan, tổ chức thực hiện định giá đất; việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn định giá để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và việc xác định nguồn kinh phí thực hiện.
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự toán xác định giá đất cụ thể cho các dự án được giao theo chức năng, nhiệm vụ để tổ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố là chủ đầu tư các dự án, công trình phải thu hồi đất chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp hồ sơ thửa đất cần định giá Phát triển quỹ đất để thực hiện định giá cụ thể. Các cơ quan, đơn vị lập, thẩm định dự toán cho công tác xác định giá đất cụ thể theo định mức được quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn