Lâm Đồng: Quy định hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng

Đăng lúc: Thứ bảy - 20/02/2016 01:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Lâm Đồng: Quy định hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng

Lâm Đồng: Quy định hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng

Theo đó, hạn mức giao đất tại Quy định này áp dụng cho việc giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…
Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; UBND các cấp, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan khác có liên quan.
Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào để sử dụng sản xuất nông nghiệp: sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm không quá 02 ha, trồng cây lâu năm không quá 20 ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất không quá 20 ha  cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.
Hạn mức giao đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: hạn mức giao đất có mặt nước chưa sử dụng để sử dụng nuôi trồng thủy sản không qua 02 ha cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.
Đối tượng ưu tiên: ưu tiên giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số; các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương thiếu đất sản xuất, chưa được giao đất.
Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy định này; giải quyết hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắt trong quá trình thực hiện theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn