Mô hình VP đăng ký đất đai một cấp: Hoạt động chưa ổn, hồ sơ trễ hẹn tăng cao

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/11/2016 03:22 - Người đăng bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến

Sau gần 5 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 1-7-2016), mô hình Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) một cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa hoàn thiện và bộc lộ nhiều bất cập, tỷ lệ hồ sơ đất đai bị trễ hẹn lên đến gần 50%, có những thời điểm tỷ lệ trễ hẹn đến 70-80%.

Người dân nộp hồ sơ đất đai ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa UBND TP. Vũng Tàu.
Người dân nộp hồ sơ đất đai ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa UBND TP. Vũng Tàu.

HIỆU QUẢ CHƯA CAO

Trước đây, ngoài Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh trực thuộc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mỗi huyện, thành phố còn có một Văn phòng ĐKQSDĐ thuộc phòng TN-MT. Theo mô hình cũ, hồ sơ đổi, cấp lại giấy chứng nhận, chuyển nhượng, cho tặng QSDĐ của người dân được xử lý tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện. Còn theo mô hình mới, các loại hồ sơ đất đai nói trên sau thời gian kiểm tra, thẩm định (tối đa không quá 7 ngày làm việc), sẽ được chuyển lên VPĐKĐĐ tỉnh để rà soát và trình cho Sở TN-MT ký. Sau đó, hồ sơ được chuyển về các Chi nhánh VPĐKĐĐ để trả cho người dân.

Theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ khi mô hình VPĐKĐĐ một cấp đi vào hoạt động, Sở TN-MT đã tiếp nhận khoảng 5.800 hồ sơ, trong đó có 2.800 hồ sơ của các tổ chức, DN, số còn lại của các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu khi xử lý hồ sơ đất đai tại VPĐKĐĐ thì có khoảng 70-80% hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT bị giải quyết trễ hẹn. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn mới chỉ đạt 50,94%.

Tại cuộc họp thảo luận về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh diễn ra tháng 10-2016 do Tỉnh ủy tổ chức, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa cho biết, trước khi có mô hình VPĐKĐĐ một cấp, tỷ lệ hồ sơ đất đai ở địa phương trễ hẹn chỉ chiếm 5%. Nhưng từ khi hồ sơ đất đai chuyển về VPĐKĐĐ một cấp xử lý, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn lên đến 30-40%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao nên mức độ hài lòng của người dân về công tác CCHC của TP. Bà Rịa cũng giảm từ 99% xuống còn 93%.

Tại