Năm 2017, Hà Nội sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 29/03/2016 22:46 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo dự tính, đến hết năm 2017, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Đây được đánh giá là một trong những tỉnh thành trên cả nước đi đầu trong công tác này.
Năm 2017, Hà Nội sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai

Năm 2017, Hà Nội sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội hiện đang thưc hiện dự án “Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố Hà Nội”, nhằm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất toàn Thành phố theo quy định; hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Dự án được triển khai trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2015 -2018, gồm 27 quận, huyện (trừ 03 huyện đã triển khai trong dự án VLAP).
Trước đó, từ năm 2013, Hà Nội đã rà soát và xây dựng Đề án Tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn TP Hà Nội. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác đo đạc và đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Đến năm 2018, khi dự án kết thúc, một mặt bằng cơ sở dữ liệu đất đai chung cho toàn thành phố sẽ được thiết lập, giúp người dân, các tổ chức dễ dàng tra cứu số liệu đất đai. Đồng thời, giúp cho sự phối hợp liên ngành rút ngắn quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn