Phú Yên: Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 24/03/2016 10:05 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 9 huyện, thị xã, thành phố.
Phú Yên: Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Phú Yên: Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Theo ông  Lê Văn Trúc - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 9 huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại các quy định hiện hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
Do vậy, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 về các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được, chỉ tiêu không thực hiện, các chỉ tiêu chuyển sang năm sau, các chỉ tiêu tăng, giảm…; trong đó, nêu rõ nguyên nhân và phải đánh giá được tỷ lệ, mức độ thực hiện, các tồn tại, nguyên nhân cụ thể; tổng hợp các dự án theo quy mô dự án theo từng đối tượng chủ đầu tư như: cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2015.
Các Sở, ban, ngành và các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các công trình, dự án cần rà soát lại, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký danh mục công trình, dự án để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo đúng hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b, Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các công trình, dự án khi đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016. Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2016 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không triển khai thực hiện.
Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2016, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại danh mục công trình, dự án mà các Chủ đầu tư đã đăng ký, kể cả các công trình, dự án trong đề án xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với quy định tại Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào Kế hoạch. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch. Rà soát kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về danh mục công trình, dự án đã được đăng ký trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; loại bỏ những dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 (trừ trường hợp thật sự cần thiết, có khả năng thực hiện và phải có văn bản cam kết của chủ đầu tư). Hàng năm, trước khi lập kế hoạch sử dụng đất của năm tiếp theo, UBND cấp huyện tổ chức mời các Sở, ban, ngành, các Chủ đầu tư có công trình, dự án không thực hiện được trong năm kế hoạch để làm việc, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các Chủ đầu tư đăng ký danh mục công trình, dự án cho năm tiếp theo trên các tiêu chí cụ thể: Phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản cam kết đưa vào kế hoạch thực hiện, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm cấp huyện, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; đối chiếu với văn bản phản biện của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan, tổ chức kiểm tra hồ sơ và đôn đốc các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2016.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn