Sơn La: Nỗ lực cải cách hành chính trong cấp GCNQSDĐ

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 20:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực; cắt giảm được nhiều thời gian giải quyết thủ tục. Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất làm các thủ tục cấp GCN.
Sơn La: Nỗ lực cải cách hành chính trong cấp GCNQSDĐ

Sơn La: Nỗ lực cải cách hành chính trong cấp GCNQSDĐ

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Sơn La, tính tới nay, toàn tỉnh Sơn La đã cấp được gần 500.000 GCN các loại, với tổng diện tích đất đã cấp là 1.149.641 ha, đạt trên 90%, theo chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Trao đổi với Báo TN&MT, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đất đai, cho biết: Để có kết quả trên, Sở TN&MT Sơn La đã rất chú trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian cấp GCN. Sở đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các văn bản về cải cách hành chính của các cấp như: Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Đồng thời, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 2974/UBND-KTN ngày 8/10/2015 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành hàng loạt kế hoạch để tổ chức, triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2015 đạt hiệu quả cao.
Trong đó, tập trung vào việc rà soát các thủ tục hành chính, đưa các thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, theo cơ chế một cửa. Từ đó, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện rà soát, sắp xếp, hoàn thiện lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ. Trên cơ sơ các văn bản mới ban hành, Sở đã tổ chức rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các thủ tục hành chính mới. Trong đó, các thủ tục về cấp GCN đã cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của Luật. Thời gian giải quyết các thủ tục cũng đã được cắt giảm và quy định thời gian, trách nhiệm cùng sự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất làm các thủ tục cấp GCN.
Tuy nhiên, thủ tục cấp GCN còn chậm là do một số hồ sơ có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, giấy tờ liên quan đến việc chứng minh nguồn gốc sử dụng đất chưa rõ ràng, chưa có hệ thống bản đồ đo đạc địa chính, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai. Một số trường hợp chưa được quy định cụ thể trong nghị định hoặc thông tư hướng dẫn... Dẫn đến kéo dài thời gian kiểm tra, xác minh nguồn gốc, bổ sung hồ sơ theo quy định. Mặt khác, Sơn La chưa thực hiện một cửa liên thông nên việc luân chuyển hồ sơ vẫn còn những hạn chế nhất định.
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nói chung, cấp GCNQSDĐ nói riêng, trong thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tổ chức thực hiện các thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông. Các quy định về thủ tục hành chính sẽ được công khai minh bạch, quy định rõ cơ quan tiếp nhận, trình tự, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính... và đăng tải bộ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở TN&MT và các huyện, thành phố.
Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung khi có thay đổi, đặc biệt là tổ chức thực hiện theo đúng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi, nhanh gọn và đúng quy định. Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai ở cấp tỉnh. Bổ sung nhân lực làm nhiệm vụ về giá đất và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Kiện toàn tổ chức Chi cục Quản lý Đất đai, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất; bố trí đủ cán bộ, đủ sức, đủ tài làm việc ở cấp huyện và cấp xã.      

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn