Tăng thu từ đất ở TP. Điện Biên Phủ

Đăng lúc: Thứ tư - 16/03/2016 22:22 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Xác định đất đai là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã đề ra nhiều giải pháp nhằm quản lý nguồn lực này một cách minh bạch, đồng thời đặt ra mục tiêu thu ngân sách từ đất đai.
Tăng thu từ đất ở TP. Điện Biên Phủ

Tăng thu từ đất ở TP. Điện Biên Phủ

* Thu hơn 15 tỷ đồng từ đất đai
Năm 2016, TP.Điện Biên Phủ đặt ra mục tiêu thu 15,75 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất. Theo đó, mỗi tháng thu tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước là 1,31 tỷ đồng.
Để đáp ứng mục tiêu này, thành phố đã xác định các nguồn thu từ đất. Đó là: Tiền sử dụng đất trong các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng từ đất được Nhà nước giao; Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất sang đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ hình thức thu đất sang hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất hàng năm; tiền thu từ phí và lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai; tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai; tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
Theo đó, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Điện Biên Phủ phải đảm bảo thông tin địa chính, xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại văn bản số 15286/BTC-QLCS, ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm định giá đất và hồ sơ, trình tự, thủ tục, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời rà soát cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2010 đối với các trường hợp phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
* Tăng cường cấp giấy chứng nhận
Để có được nguồn thu, ngành TN&MT TP. Điện Biên Phủ xác định, cần chú trọng vào việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ việc giao cấp đất.
Ngoài việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện, năm 2016, TP. Điện Biên Phủ xem xét cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đất lưu không kênh, lấn chiếm trước 01/7/2004 nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng khu dân cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư theo quy định của pháp luật.
Đối với việc thực hiện giao cấp đất, TP. Điện Biên Phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ rà soát các trường hợp đủ điều kiện tái định cư để giao đất, thu tiền sử dụng đất; thực hiện giao đất hợp thức hóa có thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đang sử dụng ô đất xẹp.
Một giải pháp khác là tuyên truyền, vận động người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra, rà soát để nắm bắt kịp thời số lượng, tiến độ để có giải pháp thực hiện tiếp theo; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ tiền sử dụng đất nhằm hạn chế nợ mới phát sinh…
* Cải cách hành chính đi đôi với kiểm tra, giám sát
Nhằm nâng hiệu quả quản lý đất đai, biến đất đai trở thành nguồn lực thực sự cho phát triển kinh tế xã hội, TP. Điện Biên Phủ đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát.
Hàng loạt giải pháp đã được lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ đưa ra. Đó là: Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người sử dụng đất. Lắng nghe ý kiến đề xuất, nguyện vọng của công dân để giải quyết triệt để thấu đáo và đúng trình tự quy định, mọi vấn đề nhằm chấm dứt khiếu kiện của công dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm chấn chỉnh công tác quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực này. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổng hợp tình hình, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định đáp ứng kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn.
Bên cạnh đó, TP. Điện Biên Phủ quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thực hiện các dự án trên địa bàn; không chứng thực việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án không phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
Đối với đất nông nghiệp, thành phố kiên quyết không cho phép chuyển nhượng đối với các trường hợp không đủ điều kiện nhận chuyển nhượng. Đối với các khu vực đất đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không cho phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và các giao dịch về quyền sử dụng đất. Ngăn chặn kịp thời các hành vi, vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.
Để hiệu quả quản lý đất đai đến tận cơ sở, thành phố Điện Biên Phủ còn tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ nhân dân ở cơ sở nhất là những điểm mới của Luật khiếu nại, tố cáo. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp người dân và cán bộ công chức hiểu rõ hơn chính sách pháp luật để tự giác chấp hành
 


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn