Tây Ninh: Quy định về hạn mức giao đất, diện tích được phép tách thửa

Đăng lúc: Thứ ba - 08/03/2016 22:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tây Ninh: Quy định về hạn mức giao đất, diện tích được phép tách thửa

Tây Ninh: Quy định về hạn mức giao đất, diện tích được phép tách thửa

Theo đó, Quy định hạn mức giao đất ở đô thị cho hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Tây Ninh và thị trấn thuộc huyện là 200 m2/hộ; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã thuộc thành phố Tây Ninh là 300 m2/hộ; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã thuộc huyện là 400 m2/hộ.
Hạn mức giao đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thì được thực hiện theo quy định.
Cụ thể, giao đất để sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 03 héc ta cho mỗi loại đất; giao đất để sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân là 10 héc ta; giao đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân là 30 héc ta đối với mỗi loại đất.
Quy định nêu rõ về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, đối với hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất sản xuất nông nghiệp thì diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang được công nhận bằng diện tích theo hạn mức giao đất quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 trừ đi diện tích đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao theo mỗi loại đất.
Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất sản xuất nông nghiệp thì diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang được công nhận bằng diện tích theo hạn mức giao đất quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013; đối với phần diện tích người sử dụng đất đang sử dụng vượt hạn mức quy định, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải chuyển sang thuê đất.
Quy định nêu cụ thể về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị và nông thôn, bao gồm: trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được hình thành trước ngày 18/12/1980; trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng từ ngày 18/12/1980 đến ngày 01/7/2004…; xử lý các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mà diện tích đất ở lớn hơn hạn mức công nhận đất ở.
Quy định còn nêu rõ về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư hiện hữu, phù hợp với quy hoạch đất ở hoặc nằm trong phạm vi quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được quy định cụ thể tại các phường, thị trấn. Ngoài diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo có lối đi ra đường công cộng, đảm bảo phái có kích thước cạnh của thửa đất theo quy định.
UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thi hành Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi chính sách liên quan của Nhà nước hoặc có vướng mắc phát sinh, các địa phương, đơn vị báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, phối hợp với Sở, Ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Tây Ninh giải quyết theo quy định.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn