Tây Ninh: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 24/02/2016 13:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Tây Ninh: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Tây Ninh: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực hoàn thành công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong 9 tháng đầu năm 2015…
Cấp được hơn 439.000 giấy chứng nhận
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, toàn tỉnh Tây Ninh có 08 huyện, thành phố (gồm các huyện Hòa Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Tân Châu và thành phố Tây Ninh) được đo đạc, lập hồ sơ địa chính chính quy; huyện Tân Biên chỉ mới đo khu thổ cư tập trung và đo chính quy thị trấn.
Trong quý III năm 2015, toàn tỉnh Tây Ninh đã kê khai đăng ký được 810 thửa đất/510,69 ha; đã xét duyệt được 810 thửa/810 thửa đã kê khai. Lũy kế đến tháng 9/2015, toàn tỉnh Tây Ninh đã kê khai đăng ký được 439.119 thửa đất/341.044,69 ha; đã xét duyệt được 439.119 thửa/439.119 thửa đã kê khai.
Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong quý III năm 2015, toàn tỉnh Tây Ninh đã cấp được 810 giấy, diện tích trên 510 ha. Lũy kế đến tháng 9/2015, toàn tỉnh Tây Ninh đã cấp được 439.119 giấy chứng nhận, diện tích 341.044 ha. Trong đó, cấp cho tổ chức 7.678 giấy, diện tích 111.949 ha; hộ gia đình và cá nhân 431.441 giấy, diện tích 229.095 ha.
Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh cho biết, bên cạnh những kết quả đạt như trên, các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận đa số là khó thực hiện do đất tiếp giáp biên giới, đất tranh chấp, nguồn gốc đất, ranh giới không rõ ràng, đất có nguồn gốc của nông lâm trường giao về địa phương quản lý, lập phương án sử dụng đất; các tổ chức không đến nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mặc dù Sở đã có Công văn gửi đến các tổ chức chưa cấp giấy nhắc nhở nhiều lần.
Hiện nay, UBND tỉnh Tây Ninh đang triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 561, 562/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp”.
 
Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm
Trong 9 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã tổ chức tất cả 06 cuộc thanh tra (77 tổ chức), trong đó kỳ trước chuyển sang 01 cuộc thanh tra (60 tổ chức) và 18 cuộc kiểm tra (181 tổ chức và 01 cá nhân); thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, lồng ghép công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai với các lĩnh vực khác, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Điển hình là đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công của tỉnh theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cụ thể, riêng lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 02 cuộc thanh tra (06 tổ chức) và 14 cuộc kiểm tra (155 tổ chức và 01 cá nhân); kết hợp thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đất đai với bảo vệ môi trường và tài nguyên nước 04 cuộc thanh tra (71 tổ chức), trong đó kỳ trước chuyển sang 01 cuộc thanh tra (60 tổ chức) và 01 cuộc kiểm tra (12 tổ chức); kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 03 cuộc (14 tổ chức).
Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh còn triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động bản đồ: 02 cuộc thanh tra (02 tổ chức) và 01 cuộc kiểm tra (01 tổ chức). Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở đã xử phạt và tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 109 triệu đồng; tạo được tính răn đe trong việc chấp hành pháp luật đối với các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai trên địa bàn tỉnh.
Tính đến ngày 10/9/2015, toàn tỉnh Tây Ninh đã và đang thực hiện 52 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích 1.118.104 m2, trong đó 19 dự án đã hoàn thành và 33 dự án đang thực hiện. Song song đó, toàn tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 37 thửa đất, diện tích 25.582 m2 với tổng số tiền trên 13,5 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Đình Xuân, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án được triển khai thực hiện trình tự, thủ tục và niêm yết công khai theo đúng quy định. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, nguyên nhân là do một số hộ dân không đồng thuận về giá dẫn đến khiếu nại kéo dài và nguồn gốc đất của một số hộ dân chưa chưa rõ ràng, phải tiến hành xác minh nên mất nhiều thời gian.
Bên cạnh công tác giải quyết khiếu nại, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh còn phải tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra với các đơn vị chức năng khác; phấn đấu không để hồ sơ quá hạn và có gia hạn đối với các vụ việc có tình tiết phức tạp phải điều tra, xác minh, tổ chức đối thoại.
 
Đẩy mạnh công tác giao, cho thuê, thu hồi đất
Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện theo đúng quy định; đã từng bước khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng; đất được giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức, cá nhân.
Kết quả giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước, tính đến ngày 10/9/2015, tổng số trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước là 100 trường hợp với tổng diện tích là 430,3126 ha, trong đó tổ chức trong nước là 63 trường hợp với tổng diện tích 429,5983 ha, hộ gia đình và cá nhân trong nước là 37 trường hợp với diện tích là 0,7143 ha.
Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất, tính đến ngày 10/9/2015, tổng diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân là 34,1157 ha; tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu đất trong nội bộ đất nông nghiệp của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân là 2,0223 ha. Kết quả thu hồi đất để thực hiện các công trình và dự án, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án là 363,7767 ha, trong đó đất nông nghiệp là 336,8868 ha, đất phi nông nghiệp là 26,8899 ha.
Kết quả thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai, tính đến ngày 10/9/2015, tổng số trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật đất đai là 02 trường hợp với diện tích là 36,6543 ha, trong đó thu hồi đất do không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho là 01 trường hợp, diện tích 12,10 ha; thu hồi đất do tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa là 01 trường hợp, diện tích 24,5543 ha.
Ông Nguyễn Đình Xuân cho hay, trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được thực hiện theo đúng quy định; đã từng bước khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng, đã góp phần đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ hơn; đất được giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức.
Tuy nhiên, trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp đã được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nhưng chậm triển khai, phải chờ hướng dẫn mức nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Đến tháng 8/2015, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định khoản tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn