Hội nghị Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/09/2015 10:43 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Hội nghị Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2015

Hội nghị Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2015

Ngày 27/8, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự có các lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện các Bộ, ngành liên quan; các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường (năm 2014 – 2015) và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo. Cục Công nghệ thông tin là cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về CNTT của Bộ đã được kiện toàn và phát triển liên tục. Cục Công nghệ thông tin đã tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT, lưu trữ và thông tin tư liệu ngành TN&MT: ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực CNTT để thực hiện trong ngành; đầu tư hạ tầng CNTT; phát triển phần mềm; triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh hoạt động CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính;… Đồng thời, thực hiện triển khai các chương trình, dự án trọng điểm ứng dụng CNTT ngành tài nguyên và môi trường: dự án “Xây dựng CSDL quốc gia về Tài nguyên và môi trường”; dự án “Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường”; dự án “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”.
Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Hữu Chính phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày, tham gia trao đổi và thảo luận những nội dung hết sức trọng tâm gồm: Triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Thảo luận dự thảo Thông tư về xây dựng dữ liệu khung của các tỉnh, thành phố trên nền ứng dụng GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Hiện trạng và định hướng quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Áp dụng chữ ký số trong ngành tài nguyên và môi trường; Trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở Tài nguyên và Môi trường…
Hội nghị đã tập trung để nắm chắc các nội dung, đồng thời trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn và đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT góp phần hỗ trợ đắc lực đối với công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường tại các địa phương đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cho biết, trong thời gian gần 02 năm qua, toàn ngành TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, lưu trữ và thông tin tư liệu; góp phần tích cực trong việc tăng năng suất, hiệu suất lao động, cải cách hành chính, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện, tiền đề để thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động của toàn ngành cũng như từng đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường.
Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường một cách thống nhất; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu để triển khai ứng dụng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường; tiếp nhận và nhận chuyển giao công nghệ mới; hàng năm tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ, phần mềm chuyên ngành cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn