Nghiên cứu để hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 04:47 - Người đăng bài viết: admin

Nghiên cứu để hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai

Nghiên cứu để hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1401 phê duyệt danh mục các nhiệm vụ mở mới năm 2010 thuộc Chương trình "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường" gồm 11 nhiệm vụ. Tổng cục Quản lý đất đai, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sẽ chủ trì thực hiện với thời gian 2 năm.