Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/05/2019 08:40 - Người đăng bài viết: admin

Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Khoa học và công nghệ được xem là nền tảng và động lực phát triển của mỗi quốc gia
Trong những năm qua, khoa học và công nghệ đã khẳng định được tầm ảnh hưởng to lớn ở tất cả lĩnh vực kinh tế xã hội, là động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển của đất nước. Những tiến bộ của khoa học và công nghệ ngày càng được ứng dụng và phát triển trong mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hướng tới Ngày khoa học và công nghệ Việt nam (18-05), Tổng cục Quản lý đất đai tham gia và hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, theo đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo, khoa học và công nghệ hỗ trợ thiết thực cho ngành quản lý đất đai theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn