Quy định mới về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ hai - 25/11/2013 02:34 - Người đăng bài viết: admin

Chứng nhận sử dụng đất

Chứng nhận sử dụng đất

Ba Bộ TN&MT, Nội vụ, Tài chính vừa ra Thông tư liên tịch số 05/2020/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Theo đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trực thuộc Sở TN&MT, cấp huyện thuộc Phòng TN&MT. Văn phòng có chức năng  thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, còn có nguồn thu sự nghiệp. Văn phòng được trích lại một phần tiền thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc địa chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận, lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Văn phòng được mở các dịch vụ phù hợp với chuyên môn và khả năng đến có nguồn thu...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/5/2010


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn