Quy hoạch khu trung tâm tài chính TPHCM

Đăng lúc: Thứ hai - 25/11/2013 02:35 - Người đăng bài viết: admin

Trung tâm tài chính TP. HCM

Trung tâm tài chính TP. HCM

Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa có báo cáo về định hướng quy hoạch - kiến trúc ô phố giới hạn bởi Đại lộ Đông Tây (Bến Chương Dương cũ) - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo đó, ô phố giới hạn bởi các đường Đại lộ Đông Tây - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa có diện tích khoảng 13.220m².
Theo quy hoạch chi tiết (TL 1/2000) cải tạo chỉnh trang khu trung tâm hiện hữu TPHCM đã được Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 490/BXD-KTQH ngày 23-10-1997, vị trí ô phố nêu trên thuộc quy hoạch chức năng đất trung tâm tài chính.

Theo quy hoạch chung quận 1 (TL 1/5000) được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6790/QĐ-UB-QLĐT ngày 18-12-1998, vị trí ô phố nêu trên thuộc quy hoạch chức năng đất tài chính - thương mại - dịch vụ.

Khu đất 45 - 47 Bến Chương Dương: Giới hạn bởi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Chương Dương và Nguyễn Công Trứ (tổng diện tích khoảng 6.192m²), các công trình kiến trúc bao gồm khối nhà A là công trình thuộc diện nghiên cứu bảo tồn theo Thông báo số 46/TB-UB-QLĐT ngày 17-5-1996 của UBNDTP. Khối văn phòng làm việc tiếp giáp 2 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Công Trứ là vị trí dự kiến xây dựng mới khối nhà B (diện tích khoảng 2.226m²) với chỉ tiêu xây dựng công trình văn phòng quy mô 12 tầng.

Khu còn lại: Giới hạn bởi đường Phó Đức Chính, Bến Chương Dương và Nguyễn Công Trứ (diện tích khoảng 7.028m²). Bao gồm một số nhóm công trình:

Nhóm 1: Các công trình dọc đường Nguyễn Công Trứ chủ yếu là nhà phố liên kế.

Nhóm 2: Các công trình dọc đường Phó Đức Chính gồm công trình văn phòng 5 tầng của Ngân hàng NN - PTNT 2 giáp góc đường Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ, kế cận là công trình văn phòng hiện hữu 6 tầng của Ngân hàng Sài Gòn Công thương.

Nhóm 3: Các công trình dọc Đại lộ Đông Tây gồm 3 công trình:

Công trình tại số 51 Bến Chương Dương của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố (giáp giao lộ 2 đường Phó Đức Chính và Bến Chương Dương) hiện trạng là văn phòng làm việc 2 tầng, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc xây dựng mới công trình văn phòng với quy mô 14 tầng, khoảng lùi cách lộ giới đường Phó Đức Chính tối thiểu 3m, cách lộ giới đường Bến Chương Dương tối thiểu 6m, chiều cao tối đa công trình 59m.

Công trình tại số 50 Bến Chương Dương của Ngân hàng NN - PTNT (giáp hẻm 50 Bến Chương Dương) hiện trạng là văn phòng làm việc 2 tầng, mái ngói, đã được Sở QHKT cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc xây dựng mới công trình văn phòng với quy mô 20 tầng, khoảng lùi cách lộ giới đường Bến Chương Dương tối thiểu 9m; chiều cao tối đa công trình 84m.

Công trình tại số 49 Bến Chương Dương của Công ty Quản lý nhà quận 1 hiện trạng là văn phòng làm việc 2 tầng.

Nhóm 4: Nhóm công trình còn lại thuộc hẻm 50 Bến Chương Dương.

Theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

Khu đất 45 - 47 Bến Chương Dương: khối nhà A giữ nguyên công trình hiện hữu, Khối nhà B (dự kiến xây dựng mới trên khu vực diện tích khoảng 2.226m²) quy mô 12 tầng.

Đối với khu vực còn lại: Các công trình thuộc nhóm 1 và nhóm 4: định hướng xây dựng công trình có quy mô theo Quyết định số 135/2008/QĐ-UBND ngày 8-12-2007 và 45/2009/QĐ-UBND ngày 3-7-2009 của UBNDTP.

Các công trình thuộc nhóm 2 và nhóm 3: Các công trình đã được cung cấp chỉ tiêu không thay đổi, còn lại hầu hết là những công trình dự kiến xây trên khu đất có diện tích tương đối lớn (bao gồm 2 công trình thuộc nhóm 2 trên đường Phó Đức Chính và 1 công trình thuộc nhóm 3 trên đường Bến Chương Dương), định hướng quy mô khoảng 10 tầng, chỉ giới xây dựng căn cứ trên khoảng lùi xây dựng một số công trình đã hướng dẫn cụ thể như chỉ giới xây dựng đường Phó Đức Chính 3m và Bến Chương Dương 9m.
 

Nguồn tin: Theo DiaOcOnline.vn

Những tin mới hơn