Quyết định 12 tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN phục vụ Chương trình mục tiêu biến đối khí hậu

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 05:02 - Người đăng bài viết: admin

Bộ TN&MT vừa ra Quyết định về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013 thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, mã số KHCN - BĐKH/11-15.
Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc của 3 Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, tập trung vào việc tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT đã ra  quyết định chọn 12 tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013 thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các đề tài nghiên cứu khoa học trong giai đoạn này tập trung vào khá nhiều vấn đề cấp thiết hiện nay như:  Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam; Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng; Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu…Các đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ được thực hiện trong kế hoạch năm 2013. Tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài theo kiến nghị của Hội đồng khoa học và công nghệ để thẩm định nội dung, kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn