Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới về cung cấp thông tin chuẩn bị Dự án “Phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam”

Đăng lúc: Thứ ba - 25/10/2016 16:58 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi làm việc, trao đổi với Đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới về một số nội dung chuẩn bị thực hiện Dự án “Phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới về cung cấp thông tin chuẩn bị Dự án “Phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam”

Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới về cung cấp thông tin chuẩn bị Dự án “Phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam”

       Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đã giới thiệu tóm tắt về dự án do Ngân hàng thế giới phối hợp với Bộ Công thương, hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển năng lượng mặt trời cho Việt Nam và trình bày nhu cầu tìm hiểu về các quy định trong lĩnh vực đất đai có liên quan đến chia sẻ dữ liệu, thông tin phục vụ cho việc xây dựng và triển khai Dự án. Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai đã trao đổi với Đoàn các quy định về thu thập, chia sẻ thông tin về bản đồ, quy hoạch sử dụng đất mà Tổng cục chịu trách nhiệm quản lý; đồng thời, giới thiệu về các quy định trong Luật Đất đai 2013 có liên quan đến  quy trình, thủ tục cho thuê đất đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển năng lượng mặt trời, các quy định về quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, khả năng thu thập các dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất. Đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những nội dung và thông tin do Tổng cục chuẩn bị và cung cấp, góp phần vào kết quả của quá trình chuẩn bị thực hiện Dự án. Tổng cục Quản lý đất đai nhận thấy Dự án “Phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Thế giới để triển khai Dự án đạt hiệu quả.
Tác giả bài viết: Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ

Những tin mới hơn