Bắc Giang: Minh bạch quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/11/2022 21:51 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu về đất đai"- Dự án VLIG, tỉnh Bắc Giang đang từng bước hiện đại hóa và minh bạch công tác quản lý đất đai.

 

Dự án VILG được triển khai tại tỉnh Bắc Giang trong 4 năm (từ 2019- 2022), sau được gia hạn đến tháng 6/2023. Tỉnh Bắc Giang đang phấn đấu cán đích dự án này trong tháng 3/2021.

Các hạng mục chính của dự án gồm: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu; quản lý dự án. Khi hoàn thành dự án, toàn bộ dữ liệu về đất đai sẽ được cập nhật trên một phần mềm thống nhất.

Về nền tảng dữ liệu mở, phần mềm đáp ứng các yêu cầu về xây dựng CSDL địa chính và các CSDL thành phần khác, bảo đảo an toàn thông tin và tính chủ động trong quá trình vận hành, khai thác sử dụng; tạo điều kiện cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách khi có nhu cầu.

Triển khai các hạng mục của dự án, Sở TN&MT Bắc Giang đã và đang tích cực phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện. Sở đã thành lập nhóm tư vấn cộng đồng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nội dung, mục đích dự án; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm cho cán bộ liên quan; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường điện tử, thực hiện liên thông nghĩa vụ tài chính giữa các cơ quan.

Đến thời điểm này, các đơn vị tham gia đã hoàn thành nhiều phần việc liên quan như: 10/10 huyện, thành phố giải quyết thủ tục hành chính đất đai trên phần mềm chung; tích hợp dữ liệu đất đai của các xã, thị trấn; cơ bản xây dựng xong dữ liệu không gian địa chính.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cũng đã vận hành ổn định hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên & môi trường; ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản. Tỷ lệ trao đổi văn bản của Sở với cơ quan hành chính nhà nước, áp dụng chữ ký số đạt 100%. Việc ứng dụng toàn bộ công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa được quan tâm, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, nắm bắt thông tin.

Để hoàn thành dự án vào tháng 3/2023 như dự kiến, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở: TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính tích cực phối hợp thực hiện tốt các phần việc, nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng biểu đồ, tiến độ thực hiện chi tiết đến từng huyện, thể hiện rõ thời gian hoàn thành, định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. Chủ động đề xuất, kiến nghị với Ban Quản lý dự án cấp T.Ư hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc. UBND các huyện, thành phố phải xác định xây dựng CSDL về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Từ đó chủ động kế hoạch tổ chức thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương theo tiến độ được duyệt.

Không ngừng đổi mới trong quản lý đất đai, mới đây, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã ký kết quy chế phối hợp luân chuyển thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với Cục Thuế tỉnh.

Sở TN&MT và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang phối hợp luân chuyển thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Việc ký kết, ban hành và áp dụng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Bắc Giang sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang, nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai với cơ quan thuế.

Quy chế phối hợp được xây dựng dựa trên nguyên tắc sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên. Các cơ quan đăng ký đất đai phát hành phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, chuyển dữ liệu và văn bản điện tử tới các cơ quan thuế để ra thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong quá trình thực hiện, dữ liệu trao đổi thông tin gắn chữ ký số trên môi trường điện tử có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký của các bên.

Nội dung của quy chế thống nhất về trình tự, phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời nêu cụ thể về thời hạn giải quyết đối việc ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn