Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ hai - 31/08/2015 11:17 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Văn bản số 2839/UBND-KTN về việc tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo đó, qua xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2507/BC-STNMT về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai kể từ khi thành lập đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành về quy định diện tích đất tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa; quy định về một số vấn đề liên quan liên quan đển thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh…  
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chủ trì phối hợp với Sở ngành có liên quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý VSIP và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết các trường hợp phát sinh ngoài thẩm quyền.
Đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ quan khác có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhân lực để triển khai việc ứng dụng mạng thông tin điện tử vào việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi Tổng  Cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện quy chế mẫu và ứng dụng kết nối trao đổi dữ liệu giữa hai cơ quan…
UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai minh bạch các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các tổ chức và cá nhân thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chấn chỉnh kịp thời các trường hợp xây cất trái phép nhà ở, công trình xây dựng; các trường hợp tự ý tách thửa, phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật…
UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung của Văn bản này. Trong quá trình thực hiện, phát sinh các khó khăn vướng mắc, yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp để giải quyết, xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Bình Dương giải quyết.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn