Bình Thuận: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 13/03/2014 15:40 - Người đăng bài viết: admin

Bình thuận

Bình thuận

Tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức buổi họp trực tuyến với các địa phương về báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và bàn phương pháp đẩy nhanh tiến độ 6 tháng còn lại năm 2013. Ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Ngọc Hai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh cấp được 3.626,32 ha/30.562 ha, đạt 11,87% kế hoạch cấp giấy. Trong đó, cấp cho các tổ chức 3.241,24 ha/14.546,36 ha, đạt 2,65% kế hoạch và hộ gia đình, cá nhân được 3.241,24 ha/16.016 ha, đạt 20,24% kế hoạch. Đây là chỉ tiêu phấn đấu thực hiện theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Lũy kế đến 30/6/2013, tổng diện tích đã cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh được 662.378,38 ha/716.764,24, đạt 93,27%, gồm đất nông nghiệp 642.394,42ha; đất phi nông nghiệp 19.983,96 ha. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2013, chưa có đơn vị đạt loại khá về kết quả cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh. Cụ thể, các huyện Đức Linh, Hàm Thuận Nam đạt kết quả trung bình; Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Phú Quý đạt trung bình yếu. Riêng Phan Thiết, Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm Tân, La Gi kết quả đạt thấp...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Lê Tiến Phương ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các cấp. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp đạt kết quả rất thấp. Riêng Bắc Bình, đến nay việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chỉ đạt 74,55%; đất phi nông nghiệp đạt 40,72%. Mặc dù UBND tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhưng thực tế cho thấy không ít địa phương chỉ đạo chưa đúng mức. Do đó, sự chuyển biến như mục tiêu đề ra còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các địa phương còn lỏng lẻo, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa yếu. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2013, các cấp, ngành và địa phương cần tập trung giải quyết Giấy chứng nhận đất phi nông nghiệp theo 3 nhóm: Đất ở nông thôn, đất ở đô thị và đất khác. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, chủ động tham gia đăng ký cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở chỉ tiêu UBND tỉnh giao và kết quả đạt được, các cơ quan chức năng, địa phương cần căn cứ tình hình, phân công cán bộ chỉ đạo thực hiện; đề ra mục tiêu cụ thể từng tháng. Nếu gặp khó khăn, cần giúp địa phương tháo gỡ. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hỗ trợ các huyện, thị, thành phố giải quyết nhanh các hồ sơ tồn đọng...


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn