Hoàn thành các nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2019 19:22 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo kế hoạch năm 2019, đến nay, các nhiệm vụ về  thống kê, kiểm kê đất đai, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
 
Về kiểm kê, thống kê đất đai

Trong năm 2019, Tổng cục Quản lý đất đai đã tập trung thực hiện hoàn thành công tác tổng hợp và xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thống kê đất đai năm 2018 (số liệu tính đến ngày 31/12/2018) của cả nước, trình Bộ trưởng quyết định và công bố số liệu thống kê đất đai năm 2018 (Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019). Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; chỉnh sửa, nâng cấp hoàn thiện phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-05) chuyển sang  phần mềm TKDESKTOP; tổ chức các đoàn công tác đi đôn đốc công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại 14 tỉnh, thành phố và trình Bộ Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đôn đốc việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019).

Về thanh tra đất đai

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ, Tổng cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra của Tổng cục, theo đó, trong năm 2019, Tổng cục thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 05 tỉnh, gồm: Hải Dương, Hà Nam, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh; thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án FDI sử dụng nhiều diện tích đất, mặt nước ven biển nhưng chậm triển khai, hoạt động kèm hiệu quả tại 02 tỉnh, gồm: Bình Thuận, Khánh Hoà. Kết quả đến nay, Tổng cục đã thực hiện xong các nội dung thanh tra tại 02 địa phương, Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Tổng cục ban hành tại các tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Nội, Đồng Nai và thành phố Cần Thơ. Tham gia Đoàn thanh tra Chính phủ tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Về kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng đất 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2019 của Bộ, Tổng cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra của Tổng cục; theo đó, Tổng cục đã thực hiện việc kiểm tra thi hành Luật Đất đai tại 05 tỉnh, thành phố; kiểm tra, đôn đốc việc xử lý các dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng 07 tỉnh, thành phố; kiểm tra việc rà soát, xử lý đối với các dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn tại 04 tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Đề án “Tăng cường xử lý sai phạm trong quản lý sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020” tại 05 tỉnh, thành phố. Kết quả đến nay, Tổng cục đã triển khai các đoàn kiểm tra đạt 100% kế hoạch đề ra.
Ngoài ra, trong năm 2019, Tổng cục đã thực hiện nhiều Đoàn kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, gồm: kiểm tra, xác minh thông tin do Truyền hình thông tấn đưa tin ngày 28 tháng 5 năm 2019 “The moon VILLage Hòa Bình – dự án ma hay thực” tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án tâm linh chùa Bái Đính - Ninh Bình, Thiền viện Trúc Lâm - Vĩnh Phúc, Tam Chúc - Hà Nam, Hồ Núi Cốc – Thái Nguyên; tham gia Đoàn kiểm tra các dự án tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí về quản lý sử sụng đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tham gia các đoàn công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo do Thanh tra Bộ chủ trì tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang.

Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai

Tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện xử lý thông tin và tổ chức thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đối với các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận trên địa bàn cả nước.
Trong năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận 620 thông tin phản ánh sai phạm về đất đai, trong đó: đã ban hành 350 văn bản chuyển địa phương yêu cầu xem xét, xử lý; 180 văn bản hướng dẫn công dân nêu kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; chuyển Thanh tra Bộ xem xét, giải quyết 07 kiến nghị; các trường hợp còn lại do không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét, giải quyết hoặc đơn đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thực hiện rà soát, tổng hợp và gửi đăng lên Cổng thông tin của điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Tổng cục các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do các địa phương gửi báo cáo và các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trong các Kết luận Thanh tra do Tổng cục chủ trì thực hiện.

Nguồn tin: CTTĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn