Nghệ An: Chỉ đạo kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 18:12 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc thì tổng hợp để xin ý kiến xử lý của Bộ TN&MT.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát mà Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã báo cáo vào ngày 06/9/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 7028/UBND.NN ngày 13/9/2018 về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị.
: Nghệ An hiện có 7.573 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân (trong ảnh là 1 trong những ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành đã bán trái thẩm quyền mới bị khởi tố cách đây không lâu)
Nghệ An hiện có 7.573 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân (trong ảnh là 1 trong những ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành đã bán trái thẩm quyền mới bị khởi tố cách đây không lâu)
 
Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An giao các huyện, thành phố, thị xã công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt; kịp thời rà soát, thống kê đầy đủ trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận của tất cả các xóm, khối phố, làng bản của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; thực hiện phân loại các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành để có kế hoạch xử lý cụ thể.
Cùng với đó, các huyện, thành phố, thị xã củng cố, kiện toàn phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và đội ngũ công chức địa chính; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật Đất đai 2013, các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền nói riêng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, xã và nhân dân trên địa bàn.
Văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
Bên cạnh đó, các địa phương cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm, nhất là vấn đề quy hoạch, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền, lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích và thực hiện việc xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp địa phương nào tiếp tục để xảy ra vi phạm về đất đai nhất là giao đất trái thẩm quyền thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật. Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý, cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền và đề xuất hướng xử lý về UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 31/12/2018.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về pháp luật đất đai; kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai khi có yêu cầu. Trường hợp còn vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ thì tổng hợp để xin ý kiến xử lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Tác giả bài viết: Phạm Tuân
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn