Quảng Nam: Cần thu hồi dự án “treo” hơn 16 năm tại TP. Hội An

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 05:57 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Khu du lịch ven biển 5 sao Hội An - Holiday (KDL Hội An Holiday) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương (Cty Hội An - Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm lập thủ tục đầu tư xây dựng theo Thông báo số 204/TB-UB ngày 31/5/2004 tại phường Cẩm An, TP. Hội An. Đến nay, dự án này chưa có một hạng mục nào được triển khai và đã “treo” hơn 16 năm qua!
Một góc khu vực Dự án KDL Hội An – Holiday hiện vẫn còn nguyên hiện trạng
Dự án KDL Hội An - Holiday do Cty Hội An - Thái Bình Dương làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định (QĐ) giao đất, cho thuê đất tại QĐ số 2171/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 là 68.310m2 và QĐ số 4252/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 điều chỉnh còn lại 39.088m2; thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án theo QĐ chủ trương đầu tư số 4088/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, hạn định là từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018 phải đưa toàn bộ dự án vào hoạt động chính thức. Điều đáng nói là trước QĐ chủ trương đầu tư số 4088/QĐ-UBND, Cty Hội An - Thái Bình Dương chưa từng được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án KDL Hội An - Holiday. Toàn bộ diện tích đất 39.088m2 đến thời điểm PV Báo Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) khảo sát thực địa vẫn còn nguyên trạng ban đầu.
Tham chiếu Thông báo số 204/TB-UB ngày 31/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Cty Hội An - Thái Bình Dương được xây dựng KDL Hội - An Holiday tại địa điểm nêu trên, nội dung hạn định cho thời gian nghiên cứu dự án là 06 tháng kể từ ngày ký Thông báo đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng. Nếu hết thời gian nghiên cứu, không hoàn thành việc triển khai thực hiện, Thông báo này không còn hiệu lực thi hành.
Bên cạnh đó, về quy hoạch dự án này thì người dân không hề được biết vì chính quyền TP. Hội An không công khai bản đồ quy hoạch chi tiết tại chỗ, không có thông báo cho người dân nằm trong vùng ảnh hưởng biết. Và điều trái khoáy nhất là các hộ dân không nhận được Thông báo thu hồi đất cũng như QĐ thu hồi đất riêng lẻ cho từng hộ theo như luật định.
Tại Kết luận thanh tra số 17/KL-TTT ngày 22/8/2018 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã nhận định: “… Đến thời điểm thanh tra, UBND TP. Hội An vẫn chưa ban hành các Quyết định thu hồi đất lẻ của các hộ gia đình; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn chưa hoàn thành, và Sở TN&MT chưa tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Do vậy, việc Sở TN&MT Quảng Nam cấp đổi và trao Giấy chứng nhận QSDĐ số BX 681752 ngày 26/01/2015 với diện tích 34.738,4m2 cho Cty Hội An -Thái Bình Dương là trái quy định của pháp luật về đất đai. Sở TN&MT phải chịu trách nhiệm về vấn đề này…
Vì không giải phóng mặt bằng được; do đó UBND TP. Hội An có Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 02/4/2014 (sau 10 năm triển khai dự án) “về việc xin chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án KDL Hội An - Holiday  tại phường Cẩm An, TP. Hội An”; chấp thuận đề nghị của UBND TP. Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành QĐ số 4252/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc điều chỉnh diện tích đất thuê của Cty Hội An -Thái Bình Dương; theo đó UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất của dự án từ 68.310m2 xuống còn 39.088m2 nhằm mục đích giảm diện tích đất dự án để sắp xếp, chỉnh trang đất ở của các hộ dân do không thực hiện việc di dời, giải phóng mặt bằng”.
Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục cho Cty Hội An -Thái Bình Dương được gia hạn tiến độ sử dụng đất, thời hạn gia hạn tối đa không quá 24 tháng, tính từ ngày UBND tỉnh ban hành QĐ gia hạn (theo quy định tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 “về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”) để chủ đầu tư có thời gian phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và có điều kiện đầu tư xây dựng hoàn thành dự án… Sở TN&MT có trách nhiệm thu hồi Giấy CNQSDĐ số BX 681752 ngày 26/01/2015 diện tích 34.738,4m2 do cấp cho Cty Hội An - Thái Bình Dương không đúng quy định của pháp luật đất đai…”.
Từ kiến nghị của Thanh tra tỉnh, ngày 21/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành QĐ số 3503/QĐ-UBND về việc xử lý kết luận thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó: “… Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn Cty Hội An - Thái Bình Dương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục giãn tiến độ dự án theo quy định. Đối với Cty Hội An - Thái Bình Dương phải phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hội An, Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Hội An để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao đất và ký kết hợp đồng thuê đất; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) điều chỉnh dự án, trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ cam kết…”.
QĐ số 26/QĐ-STNMT ngày 17/01/2019 của Giám đốc Sở TN & MT Quảng Nam về việc thu hồi Giấy CNQSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BX 681752 do Sở TN&MT cấp ngày 26/01/2015 cho Cty Hội An – Thái Bình Dương tại phường Cẩm An, TP. Hội An (theo Kết luận Thanh tra việc cấp Giấy CNQSDĐ số BX 681752 vi phạm quy định của Luật Đất đai 2003)
Ngày 20/11/2018, Báo TN&MT đã có bài phản ánh cần thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp trái luật cho Cty Hội An - Thái Bình Dương khi thực hiện Dự án KDL Hội An - Holiday. Ngày 17/01/2019, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam Trần Thanh Hà đã ký Quyết định số 26/QĐ-STNMT về việc thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 681752 do Sở TN&MT cấp ngày 26/01/2015 cho Cty Hội An - Thái Bình Dương tại phường Cẩm An, TP. Hội An.
Thiết nghĩ, chính quyền tỉnh Quảng Nam cần rà soát và thu hồi Dự án KDL Hội An - Holiday của Cty Hội An - Thái Bình Dương vì đã hơn 16 năm qua dự án này vẫn còn “treo” để hành dân, và thứ nữa là làm thất thoát nguồn thu cho ngân sách.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn