Tây Ninh: Thu hồi hơn 251 ha đất cho các DA phát triển KTXH

Đăng lúc: Thứ hai - 17/04/2017 11:24 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2017.
Tây Ninh: Thu hồi hơn 251 ha đất cho các DA phát triển KTXH

Tây Ninh: Thu hồi hơn 251 ha đất cho các DA phát triển KTXH

Theo đó, thu hồi 251,083 ha đất để thực hiện 52 dự án, nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017, bao gồm: Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 07 dự án với tổng diện tích 1,463 ha. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 26 dự án với tổng diện tích 80,150 ha.

Và các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 15 dự án với tổng diện tích 5,857 ha. Các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 04 dự án với tổng diện tích 163,613 ha. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất thì diện tích được lấy theo diện tích đo đạc thực tế.

UBND tỉnh Tây Ninh giao: Sở Tài chính phối hợp các Ngành chuyên môn để xây dựng kế hoạch vốn, phân khai vốn để đầu tư xây dựng các dự án, công trình của Nhà nước thuộc Danh mục các dự án cần thu hồi đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi đầu tư để việc thực hiện các dự án thuộc Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đạt hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích phát triển vùng chuyên canh cây lúa nhằm duy trì diện tích đất trồng lúa nước có năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên, trong đó khai thác hợp lý quỹ đất đai, bảo vệ đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực.  

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, Ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút nhân tài, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nguồn lao động để thu hút các dự án đầu tư có trình độ công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định này theo đúng quy định; tập trung vốn để việc thực hiện quy hoạch ngành mang tính khả thi.

UBND các huyện, thành phố Tây Ninh tổ chức công bố, công khai Danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định này đến các tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố biết để thực hiện theo đúng quy định; hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp các Sở, Ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc Danh mục nêu trên; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường tại địa phương; tập trung vốn để thực hiện các dự án trong Danh mục này do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn