Thái Nguyên: Hoàn thành cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 13/03/2014 12:11 - Người đăng bài viết: admin

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tháo gỡ các khó khăn, triển khai thực hiện một số giải pháp như: Bố trí tối thiểu 10% tổng thu từ tiền sử dụng đất cho công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (GCN), bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho việc cấp GCN, công khai trình tự, thủ tục, các loại phí, lệ phí cấp GCN tại nơi tiếp nhận hồ sơ... Tỉnh đề ra mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN trước ngày 30/11/2013.
Qua thống kê, tổng diện tích đất cần cấp GCN trên địa bàn tỉnh là hơn 263.000 ha, chiếm khoảng 74% tổng diện tích đất tự nhiên. Hiện tại, toàn tỉnh đã cấp GCN cho hơn 195.000 ha với trên 435.000 GCN cho gần 1.300 tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và gần 322.000 hộ gia đình, cá nhân. Đối với đất nông nghiệp, diện tích đất đã được cấp GCN đạt gần 73% và đất phi nông nghiệp đạt hơn 90%. Trên cơ sở rà soát toàn bộ diện tích đất cần cấp GCN trong năm nay, ngành tài nguyên và môi trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành đo đạc, chỉnh lý, tiến hành cấp GCN cho hơn 16.500 ha đất thuộc các nông lâm trường đang quản lý; hoàn thiện dứt điểm các hồ sơ để cấp GCN cho 526 ha đất chuyên dùng. Đối với trên 44.000 ha đất do hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng nhưng chưa được cấp GCN, ngành chủ quản cùng chính quyền địa phương triển khai đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xử lý dứt điểm các trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân được thanh lý tài sản trên đất trước đây, tập trung giải quyết cấp GCN với diện tích đất lớn cho các địa bàn trọng điểm: Thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên... Cùng với việc đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác cấp GCN, để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu cá nhân lãnh đạo các ngành chức năng phải chịu trách nhiệm trước tỉnh về kết quả cấp GCN cho các tổ chức, doanh nghiệp, các nông lâm trường, Ban quản lý rừng; đồng thời ưu tiên kinh phí cho công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ phục vụ công tác cấp GCN năm 2013... Hiện nay, công tác cấp GCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết kịp thời để đảm bảo tiến độ cấp GCN như: hệ thống bản đồ không đồng bộ; các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhưng chưa đo đạc bản đồ địa chính đất lâm nghiệp mà mới đo bản đồ đất rừng dẫn tới việc đo bao nhiều thửa đất, nhiều loại đất khác nhau; việc xác định vị trí, số liệu quy hoạch 3 loại rừng chưa chính xác, thiếu đồng bộ, không rõ vị trí ranh giới; đội ngũ cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện còn thiếu, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ dẫn tới việc hướng dẫn chủ sử dụng đất kê khai cấp GCN còn nhiều sai sót.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn