Cà Mau: Tháo gỡ khó khăn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 06:40 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn một số dự án và công tác quy hoạch, định hướng công tác quy hoạch thời gian tới.
Tại cuộc họp, các đại biểu nêu những tồn tại, bất cập trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và vướng mắc, khó khăn một số dự án. Trong đó, việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cà Mau chậm được phê duyệt, dẫn đến chậm trễ trong công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, do phải chờ UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện.
Lập và trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện còn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định
Việc triển khai lập và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện còn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định phải phê duyệt xong trước ngày 31/12 của năm trước. Quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa đồng bộ, thiếu nhất quán với quy hoạch sử dụng đất, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư.
Kế hoạch sử dụng đất chưa xác định đúng nhu cầu sử dụng đất theo tiến độ thực hiện các công trình, dự án; quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác, do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư; một số chỉ tiêu sử dụng đất dự báo quá cao so với khả năng thực hiện, nên kết quả thực hiện trong thực tế đạt tỷ lệ thấp...
Phần lớn dự án nhà đầu tư đề xuất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; một số dự án không phù hợp đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch điểm đấu nối đối với tuyến đường do Trung ương quản lý; dự án có sử dụng đất rừng, khó khăn trong vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích đất khác theo quy định Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai...
Đồng thời, các đại biểu kiến nghị, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vương mắc về một số dự án và công tác quy hoạch cũng như định hướng công tác quy hoạch trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh: Về công tác điều chỉnh quy hoạch của tỉnh sắp tới, các ngành chức năng của tỉnh phải làm song song; quy hoạch phải mở, không nên cứng nhắc đóng khung; về kế hoạch, hồ sơ mời thầu phải tính toán kỹ hơn; đánh giá được ưu điểm nhà thầu, chọn nhà thầu có uy tín, có năng lực để mời đấu thầu; khẩn trương rà soát quy hoạch cấp huyện, ưu tiên các huyện có tiềm năng về du lịch để thu hút nhà đầu tư phát triển du lịch... Tổ công tác quy hoạch của tỉnh phải làm tích cực hơn, xác định cái nào trước phải làm trước và làm khẩn trương; việc định hướng công tác quy hoạch tới phải gắn với văn kiện đại hội Đảng của tỉnh nhiệm kỳ tới.
Về tháo gỡ vướng mắc một dự án, các Sở, ban ngành tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với nhau tính toán cụ thể để thống nhất, đồng bộ từ khâu mời gọi đầu tư cho đến khâu giao đất để thực hiện dự án được thuận lợi, nhanh chóng; tham mưu tốt cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án; các ngành chức năng có báo cáo, đánh giá rõ về từng loại đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng từng loại đất; nhanh chóng tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc của các dự án; rà soát lập phân khu quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh để thu hút nhà đầu tư lớn mới thúc đẩy phát triển được kinh tế của tỉnh...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn