Đà Nẵng xem xét cho thuê đất công có thời hạn

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/11/2022 10:54 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Quản lý và khai thác quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Theo quyết định này, thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét cho thuê đất công có thời hạn (dưới 60 tháng).

 

Chủ trương cho thuê có thời hạn đối với quỹ đất công của thành phố Đà Nẵng nhằm khai thác tối đa nguồn lực đất đai, đồng thời hạn chế tình trạng để trống quỹ đất.

Theo đó, UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp các công ty, các ban quản lý dự án triển khai rà soát đất công tại các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố để bàn giao cho trung tâm quản lý, khai thác theo quy định.

Đối với đất công chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hoặc đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các công ty, ban quản lý dự án phối hợp ban giải phóng mặt bằng các quận, huyện thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng để có đất thực tế, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tiến hành bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đưa vào quản lý, khai thác theo quy định.

Đối với quỹ đất dự trữ, trước khi đưa vào sử dụng đúng mục đích, UBND các quận, huyện thông báo về Trung tâm Phát triển quỹ đất để có kế hoạch thu hồi, bàn giao mặt bằng và cập nhật tình hình sử dụng đất công trên địa bàn thành phố hằng năm.

Đối với quỹ đất ở phân lô phục vụ tái định cư tại các quận, huyện, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tái định cư và thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất số lượng phục vụ kế hoạch tái định cư của các dự án trên địa bàn quận, huyện trước 4 tháng thực hiện. Cùng với đó, cần thường xuyên cập nhật, công khai toàn bộ quỹ đất công lên cổng thông tin đất đai thành phố (https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn).

Cụ thể, Thành phố Đà Nẵng quy định, quỹ đất đã có mặt bằng, đầy đủ hạ tầng và có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm của UBND thành phố thì triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Với quỹ đất lớn đã có mặt bằng nhưng chưa có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và phường, xã nơi có mặt bằng thực hiện cơ chế khai thác, sử dụng theo hình thức cho thuê mặt bằng có thời hạn thông qua hình thức đấu giá cho thuê mặt bằng. Sau khi hết thời hạn sử dụng, có thể gia hạn thêm nếu quỹ đất vẫn chưa có chủ trương sử dụng của UBND thành phố.

Về quỹ đất dự trữ, đất phân lô chưa bố trí tái định cư, hàng năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cập nhật, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định các quỹ đất lớn do UBND các quận, huyện có ý kiến đề xuất không khai thác, để lại phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương vào quỹ đất dự trữ của thành phố.

Quỹ đất dự trữ và đất ở phân lô chưa bố trí, trên cơ sở quỹ đất dự trữ và đất tái định cư chưa bố trí được cập nhật hằng năm, trung tâm phối hợp UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan xây dựng phương án cho thuê mặt bằng có thời hạn các quỹ đất trống chưa sử dụng từ 2 loại quỹ đất này cho các cá nhân và tổ chức để kinh doanh, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố cho thuê mặt bằng có thời hạn hằng năm theo quy trình tương tự như cho thuê mặt bằng có thời hạn đối với quỹ đất lớn.

Hiện thành phố Đà Nẵng có một số lượng khá lớn diện tích đất công chưa có nhu cầu sử dụng và một phần tính chất dự trữ phát triển. Để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai này, thành phố đang xem xét phương án cho thuê có thời hạn (dưới 60 tháng).

Theo thống kê, quỹ đất dự trữ hiện nay của thành phố Đà Nẵng gồm 134 quỹ đất lớn. Quỹ đất ở phân lô chưa bố trí tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) đang quản lý là 22.196 lô; trong đó có 7.207 lô chưa có đất thực tế và 14.989 lô đã có đất thực tế (tính đến ngày 30-5-2021).

 


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn