Đồng Nai: Phê duyệt Phương án Quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công

Đăng lúc: Thứ hai - 24/12/2018 04:13 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy


Ảnh minh họa
 
 
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Theo đó, phê duyệt kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng quỹ đất do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác; và đất của các công ty nông, lâm  trường, Ban quản lý rừng (gọi tắt là nông, lâm trường) trên địa bàn tỉnh (gọi chung là quỹ đất công) với các chỉ tiêu chủ yếu, tính đến thời điểm 31/12/2017. Để giao quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
Đối với đất do UBND cấp xã quản lý, sử dụng (đất của UBND cấp xã), toàn tỉnh Đồng Nai có 29.608 thửa đất/13.143,33 ha đất của UBND cấp xã được đánh giá đến thời điểm 31/12/2017. Trong đó, đất của UBND cấp xã sử dụng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Luật Đất đai năm 2013) là 3.034 thửa/922,67 ha, chiếm 7,02% diện tích và đất của UBND cấp xã quản lý (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật Đất đai năm 2013) là 26.034 thửa đất/12.220,85 ha, chiếm 92,98% diện tích.
Toàn tỉnh Đồng Nai còn có 149 khu đất/1.112 thửa đất với tổng diện tích 746,67 ha được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác. Trong đó, sử dụng vào mục đích nông nghiệp 437 thửa/380,32 ha, chiếm 50,9% tổng diện tích và sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 675 thửa/366,35 ha, chiếm 49.1% tổng diện tích. Riêng quỹ đất của các nông, lâm trường hiện đang quản lý, sử dụng là 48.043 thửa đất/241.625,94 ha thuộc 15 đơn vị nông, lâm nghiệp, gồm: 28 nông, lâm trường.

Theo Phương án Quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công của tỉnh Đồng Nai, đối với đất của UBND cấp xã, tiếp tục giao UBND cấp xã quản lý, sử dụng đối với 5.365 thửa/3.825,42 ha; thu hồi 1.774 thửa/1.065,07 ha đất của UBND cấp xã quản lý, sử dụng để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; xử lý tranh chấp, lấn chiếm đối với 1.359 thửa/868,02 ha đất của UBND cấp xã quản lý, sử dụng; rà soát hiện trạng, lập phương án sử dụng đất đối với 20.600 thửa/7.385,03 ha đất.
Còn đối với đất đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, lập thủ tục đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với 173 thửa/193,40 ha, tương ứng với 62 khu đất; lập thủ tục cho thuê ngắn hạn trong thời gian chờ đưa vào khai thác theo quy hoạch đối với 41 thửa/36,08 ha, tương ứng với 21 khu đất; xử lý tranh chấp, lấn chiếm đối với 15 thửa/111,73 ha, tương ứng với 6 khu đất, tại thành phố Biên Hòa 03 khu đất, huyện Trảng Bom 01 khu đất và huyện Vĩnh Cữu 02 khu đất; tiếp tục quản lý, khai thác đối với 883 thửa/405,47 ha, tương ứng với 60 khu đất.
Cũng theo Phương án này, đối với đất nông, lâm trường của các nông, lâm trường hiện đang quản lý, sử dụng là 241.625,94 ha thuộc 15 đơn vị nông, lâm nghiệp, gồm: 28 nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tiếp tục sử dụng là 238.943,70 ha; nhận bàn giao từ các tổ chức khác là 9.947,63 ha; rà soát công nhận, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) là 58.132,82 ha; giải quyết tranh chấp, lấn chiếm là 788,67 ha; bàn giao cho địa phương quản lý là 1.884,53 ha; bàn giao cho tổ chức khác là 9.956,67 ha.

Căn cứ Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung của Phương án; tổ chức hội nghị triển khai và bàn giao sản phẩm đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để căn cứ thực hiện; triển khai thực hiện và hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan, các địa phương và các nông, lâm trường thực hiện giải pháp về chuyên môn được nêu trong Phương án; thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất công kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa thực hiện việc đo đạc, cắm mốc ranh giới đất công do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; kê khai, đăng ký đất đai theo quy định và thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác sử dụng đất công trên địa bàn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và các nông, lâm trường thực hiện việc đo đạc, cắm mốc ranh giới quỹ đất được giao quản lý, sử dụng; kê khai, đăng ký đất đai và lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ (đối với đất các nông, lâm trường); thực hiện các giải pháp đảm bảo việc quản lý sử dụng chặt chẽ quỹ đất được giao.
Tác giả bài viết: Tường Tú
Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn