Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án

Đăng lúc: Thứ tư - 12/12/2018 17:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án

Hà Nội chuyển đổi hơn 507 ha đất lúa, đất rừng làm công trình, dự án

UBND Thành phố sẽ đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án với diện tích hơn 507ha đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
Tại kỳ họp thứ 7 khóa XV tới đây, UBND Thành phố Hà Nội dự kiến trình HĐND Thành phố phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.
Theo đó, trình HĐND Thành phố thông qua danh mục 1.690 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích là hơn 5.685 ha (trong đó số dự án thu hồi đất năm 2018 chuyển tiếp sang danh mục thu đất năm 2009 là 941 dự án, với diện tích là hơn 3.417 ha gồm 759 dự án vốn ngân sách với hơn 2.009 ha và 182 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích hơn 1.318ha).
Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua với dự án sử dụng ngân sách đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện thì để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí.
UBND Thành phố cũng đề nghị thông qua danh mục 296 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, với diện tích hơn 507 ha.
Theo UBND Thành phố, trong năm thực hiện, Sở TN-MT rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, Sở TN-MT tổng hợp báo Thành phố, trình HĐND Thành phố xem xét vào giữa năm. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thông qua thì Sở TN-MT tổng hợp báo cáo Thành phố, trình thường trực HĐND thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.
dat lua vov cxik
Trên địa bàn Hà Nội sẽ có thêm hơn 507 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển đổi thành đất công trình, dự án.
Trước đó năm 2018, HĐND Thành phố thông qua 1.872 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là hơn 6.203 ha. 581 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích là 952,83 ha. Tính từ đầu năm đến ngày 1/10/2018, kết quả thực hiện: Số dự án thu hồi đất UBND Thành phố đã giao đất, cho thuê đất, UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc Sở TN-MT đã xác định ranh giới GPMB là 1.174 dự án, diện tích thu hồi là hơn 3.546 ha (đạt 62% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 70%).
Số dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 346 dự án, diện tích chuyển mục đích là 576,88 ha (đạt 59,5% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 65%).
UBND Thành phố Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện chưa hoàn thành theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất. Nguyên nhân chủ quan do một số quy định về đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường còn chồng chéo, chuyển tiếp qua nhiều luật, nghị định nên công tác chuẩn bị đầu tư thường kéo dài hơn dự kiến, dẫn đến một số dự án chậm hoàn thiện được các thủ tục để được thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Một số dự án vướng mắc trong thực hiện công tác GPMB do chưa có sự đồng thuận, ủng hộ cao của người bị thu hồi đất.
Về nguyên nhân khách quan công tác đăng ký một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các chủ đầu tư và một số UBND quận, huyện, thị xã, nhất là các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội cũng như khả năng thực hiện.
UBND các quận, huyện, thị xã lập, phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng đất không đảm bảo khả thi thực hiện.
Nhiều chủ đầu tư triển khai cầm chừng, chờ đón nhu cầu của thị trường bất động sản, chưa quyết liệt thực hiện GPMB, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất.
Theo VOV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn