Tắt Thông Báo [X]

Hạn chế điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ ba - 12/07/2016 03:37 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Đó là quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam đối với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020.
Hạn chế điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất

Hạn chế điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020, thì dẫn đầu về tăng diện tích so với chỉ tiêu ban đầu là đất trồng cây lâu năm với hơn 241%, đất nuôi trồng thủy sản 146,69%. Ngược lại, các loại đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất giảm không đạt chỉ tiêu đề ra.
Theo Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Viễn, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh tập trung vào một số loại đất chuyên trồng lúa nước, đất khu - cụm công nghiệp, đất thương mại – dịch vụ, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất phát triển hạ tầng. Các loại đất khác cũng có điều chỉnh nhưng thay đổi không nhiều.
Giai đoạn 2016-2017, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh, phân bổ kế hoạch sử dụng đất phải hài hòa giữa các năm. Yêu cầu các ngành, địa phương điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất