Tắt Thông Báo [X]

Hiệu quả từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 21:48 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Xác định vai trò quan trọng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, những năm qua ngành TN&MT Lai Châu đã triển khai hiệu quả và đồng bộ công tác này trên địa bàn thành phố Lai Châu, việc lập kế hoạch sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh Lai Châu.
Hiệu quả từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hiệu quả từ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở TN&MT Lai Châu, UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Năm 2013, thành phố Lai Châu đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) và được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 11/12/2013. UBND thành phố đã  tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trung tâm hành chính của thành phố và các xã, phường nhằm tạo sự đồng thuận chung trong tổ chức thực hiện, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt.
Năm 2015, UBND thành phố Lai Châu đã tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các sở, ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh với 50 dự án có tổng diện tích 128,74 ha, làm cơ sở bố trí sử dụng đất các công trình, dự án. Năm 2016, UBND thành phố Lai Châu tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015). Trong đó, số công trình chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 là 30 công trình và số công trình khởi công mới là 27 công trình.
Trong quá trình sử dụng đất, việc xem xét chuyển mục đích sử dụng đất đều đựa trên nguyên tắc khai thác tiết kiệm, hiệu quả và triệt để quỹ đất, đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển hạ tầng của thành phố, do đó các diện tích đất thu hồi đều tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Đến ngày 31/12/2015, kết quả chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 11,7 ha. Công tác thanh tra, kiểm tra các vi phạm pháp luật về đất đai cũng đã được thành phố Lai Châu quan tâm thực hiện.
Tuy nhiên, việc lập kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố cũng gặp phải một số khó khăn như: “ Sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch chưa được chặt chẽ, dẫn đến một số quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo nhau. Cán bộ quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp còn thiếu và yếu so với khối lượng công việc. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất để xây dựng, mở rộng, chỉnh trang, phát triển đô thị cao nhưng thực hiện chưa hết diện tích do nguồn vốn bị hạn chế dẫn đến một số dự án được đăng ký chưa có kinh phí thực hiện, trong khi một số dự án khác không được đăng ký trước lại được cấp kinh phí”, ông Đàm Vũ Hùng, trưởng phòng TN&MT thành phố Lai Châu chia sẻ.
Trong thời gian tới, để kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lai Châu sát với nhu cầu thực tế thì UBND thành phố cũng đã đề ra một số giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, tổ chức trong việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, việc quản lý, sử dụng đất phải gắn với cải tạo, bảo vệ đất, đặc biệt là bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất