Quảng Trị: Hiệu quả từ việc lập quy hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ năm - 07/01/2016 21:58 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Quảng Trị: Hiệu quả từ việc lập quy hoạch sử dụng đất

Quảng Trị: Hiệu quả từ việc lập quy hoạch sử dụng đất

Xác định mục đích, ý nghĩa quan trọng của công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng cấp tỉnh theo từng thời kỳ trình Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, các phường, thị trấn theo quy định của Luật Đất đai.
Theo ông Lê Văn Điều - Phó Trưởng phòng quán lý Đất đai - Đo đạc và Bản đồ (Sở TN&MT Quảng Trị), cùng với sự điều chỉnh về định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới (2016-2020), quy hoạch sử dụng đất các cấp cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển, nhằm khẳng định nâng cao vai trò, vị trí của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là phân bổ đất đai cho các ngành, lĩnh vực sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo; khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
Đây là nội dung rất quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành cần có sự quan tâm đúng mức và xác định rõ mục đích, ý nghĩa của công tác này. Có như vậy, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
Tuy nhiên, ông Lê Văn Điều cũng cho biết thêm, đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã, sẽ không tổ chức lập, điều chỉnh và thuộc quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện (QHSD đất cấp huyện bao gồm nội dung của QHSD đất cấp xã). Như vậy sẽ khó khăn trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các xã trong khi xây dựng nông thôn mới, nếu đợi cho được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì đòi hỏi phải có thời gian, kinh phí thực hiện.
Ngoài ra, quy trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn rườm rà, phức tạp, khó thực hiện làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dự án, kêu gọi đầu tư, đặc biệt các tỉnh nghèo, dự án đầu tư ít. Việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải thực hiện trước 31/12 năm trước và phải căn cứ vào nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai. Tuy nhiên danh mục các dự án cần thu hồi đất trình HĐND tỉnh phải chứng minh được nguồn vốn thực hiện, nhưng đối với các dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư thì HĐND cấp huyện chưa tổ chức kỳ họp cuối năm.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn