Sơn La: Ban hành Chương trình hành động triển khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/11/2022 11:17 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2263/QĐ-UBND, ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

 

Chương trình hành động đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, giao Sở TN&MT chủ trì, chủ động nghiên cứu để tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và dự thảo các văn bản cụ thể để thi hành Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung. Rà soát các văn bản quy phạm, các quy định hiện hành không còn phù hợp cần điều chỉnh, hủy bỏ để kịp thời tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai, các Nghị quyết của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG 6 huyện Mai Sơn, Phù Yên, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã; đề xuất triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu 3 huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Bắc Yên và xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La.

Tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu địa chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, giá đất, kết nối liên thông hệ thống thông tin đất đai để cập nhật biến động đến từng thửa đất, công bố công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý trong lập, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về ứng phó BĐKH, phục hồi quỹ đất bị suy thoái, Sở TN&MT chủ trì tăng cường giải pháp đưa đất vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang các mục đích khác.

Sở NN&PTNT chủ trì, xác định ranh giới, cắm mốc giới với diện tích đất rừng phòng hộ, đặc dụng. Quản lý chặt, bảo vệ, sử dụng bền vững rừng tự nhiên hiện có, đẩy mạnh tái sinh tự nhiên, tập trung trồng lại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

 Sơn La đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì, tăng cường các giải pháp thúc đẩy, khuyến khích phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải khí nhà kính. Lựa chọn công nghệ tiên tiến ít phát thải trong thu hút đầu tư các dự án với các khu vực nhạy cảm về môi trường.

UBND các huyện, thành phố tăng cường giải pháp nhằm cải tạo, bảo vệ môi trường đất, nhất là đất sản xuất nông nghiệp, ngăn ngừa giảm thiểu thoái hóa đất, ô nhiễm đất. Rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án di dời các khu dân cư, các cơ sở sản xuất ra khỏi vùng, khu vực có nguy cơ thiên tai, sạt lở, sụt lún.

UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng, xử nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại đất, thoái hóa đất, trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đảm bảo đất được sử dụng đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn của người sử dụng đất, không hủy hoại đất, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Việc xây dựng, triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động thực hiện.Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn