Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/11/2022 23:50 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Tại kế hoạch, tỉnh Sơn La đã đề ra các chỉ tiêu chính đến năm 2025 gồm: Phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tăng 2 lần so với năm 2020. Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo 4 - 5%/năm, hết năm 2025 có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo, mỗi năm giảm 4 - 5% hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, 44% số xã vùng đồng bào dân tộc đạt chuẩn nông thôn mới.

1(2).jpg

Giai đoạn 2021-2025, Sơn La sẽ thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ DTTS tại 17 điểm định canh định cư.

Phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 85% bản có đường giao thông từ xã đến trung tâm bản được cứng hóa, 100% xã có trường, lớp học được xây dựng kiên cố. 99% hộ gia đình được sử dụng điện lưới an toàn, 80% hộ nông thôn được sử dụng nước sạch, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Phấn đấu hoàn thành 50% số điểm định canh định cư, giải quyết 80% số hộ di cư không theo quy hoạch và tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có khó khăn về đất sản xuất, đất ở. Đến năm 2025, giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn và giảm 52 bản đặc biệt khó khăn…

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho 1.705 hộ dân, hỗ trợ nhà ở cho 660 hộ, hỗ trợ đất sản xuất 1.339 hộ. Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho gần 15.000 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 15.404 hộ… Thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ dân tộc thiểu số còn du canh, du cư tại 17 điểm định canh định cư tập trung cho 960 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 8 huyện.

2(1).jpg

Đảm bảo mục tiêu 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư bản, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn các xã, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 126 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, II. Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc La Ha) thuộc 3 huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La và hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho các hộ dân tộc La Ha thuộc các xã, bản đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc còn gặp nhiều khó khăn gồm dân tộc Kháng, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú trên địa bàn 11 huyện đã được phê duyệt theo Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Hướng dẫn giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất

Sở TN&MT vừa ban hành Hướng dẫn gửi các huyện, thành phố về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, Sở TN&MT đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến đối tượng, hạn mức hỗ trợ, nội dung thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN còn thiếu đất ở, đất sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung Hướng dẫn, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách và thực hiện công tác hỗ trợ theo thẩm quyền. Rà soát, cập nhật bổ sung Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để có căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, theo thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tổ chức thực hiện, nếu vượt quá thẩm quyền có báo cáo gửi Sở TN&MT để được giải đáp kịp thời.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn